Utasforgalmi adatok 2017 és 2023 áprilisa között a MÁV 66-os számú (Villány–Mohács) vasútvonalán

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi vasútvonal utasforgalmi adatait a 2017 és 2023 április közötti időszakra.
- 66-os számú (Villány–Mohács) vasútvonal

Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- megállóhelyen fel-és leszálló utasok száma
- a vasútvonalon Villány és Mohács végig utazó utasok száma
- év, hónap

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 29.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789
[email address]

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.04.29. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a 66-os vasútvonal
vonatkozásában kért adatokat.

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy az állomási le-és felszálló utazások értékei
azokat az utazásokat tartalmazzák, amelyek az adott időszakban vásárolt
belföldi jegyükön vagy bérletükön feltüntetett viszonylat egyik végpontja
az adott állomás: felszálló utazás esetén a viszonylat kiinduló állomása,
leszálló utazás esetén a viszonylat célállomása. A többszöri utazásra
jogosító termékekkel utazók teljesítménye – felezve – a jegyen
feltüntetett mindkét végpontnál megjelenik le- illetve felszállóként.
Villány állomás utazásszáma az állomáson átszálló utasokat nem
tartalmazza.

 

A végig utazó utazások azokat az utazásokat tartalmazzák, amelyek a jegyen
feltüntetett viszonylat egyik végpontja Mohács, a másik végpontja Villány
vagy villányi átszállással elérhető állomás. A többszöri utazásra jogosító
termékekkel utazók teljesítménye – felezve – mind a két iránynál
megjelenik.

 

A vonali utazásszám táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amik az
adott hónapban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 66-os vonalon.

 

A táblázatokban szereplő számok nem tartalmazzák azokat az utazásokat,
amik az alábbi kategóriába esnek:

-         nemzetközi utasok;

-         nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel
utaznak;

-         jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, a kedvezményre jogosult határon túli magyarok);

-         START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-         vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése