Utasforgalmi 23, 25-ös vonalra

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait a 2022 november 1.- 2023. január 24.-i közötti időszakra.

23-as Zalaegerszeg-Rédics
25V-s Zalaegerszeg-Őriszentpéter-Őrihódos

Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- év, hónap
- megállóhely fel-és leszálló utasok száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023.január 24.

Üdvözlettel:
Szép János

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023.01.24. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a kért adatokat tartalmazó táblázatot. Kérjük vegye figyelembe, hogy a táblázat forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis, és azokat a belföldi utasokat tartalmazza, akiknek az adott időszakban vásárolt jegyén/bérletén feltüntetett viszonylat egyik végpontja az adott állomás. A január hónap a nem teljes havi adatbázis miatt nem alkalmas összehasonlításokra, következtetésekre.
A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:
- nemzetközi utasok;
- az adott állomáson átszállnak;
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok);
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Felszálló utas: a jegy/bérlet viszonylatának kiindulópontja az adott állomás
Leszálló utas: a jegy/bérlet viszonylatának végpontja az adott állomás

Többszöri utazásra jogosító termék (pl. menettérti jegy, bérlet) esetében a teljes utazási teljesítmény a fentiek szerint, a jegyen szereplő viszonylat alapján lett besorolva. (Pl.: Zalaegerszeg – Zalaszentgyörgy viszonylatú havibérletnél 52 utasfő Zalaegerszeg felszálló, 52 utasfő Zalaszentgyörgy leszálló.)

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése