Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Segesvári Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Országos Közúti Adatbankból a felsorolt vármegyék útjaira vonatkozó közutak burkolatállapot adatait éves bontásban 2017-2024 között.

Bács-Kiskun vármegye:
53. sz. út
4601 sz. út
4622
5203
5203
5214
5203
5508
4608
5106

Csongrád-Csanád vármegye:

4301
4405
4521

Nógrád vármegye:
22

Győr-Moson-Sopron vármegye:
8311
1402

Tolna vármegye:
6232
5111
5112
6317
6313

Békés vármegye:
4406

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:
3708

Az adatokat kérem, hogy a már korábban teljesített adatigényléssel egyező módon adják meg.

https://kimittud.hu/request/bacs_kiskun_...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 11.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2024. április 11-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [1]www.kozut.hu

Instagram: [2]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [3]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [4]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [5]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Közút Ügyfélszolgálat!

Érdeklődnék, hogy miért nem kaptam választ az adatigénylésemre.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Megkeresését köszönjük, válaszadásunkig türelmét kérjük.

Üdvözlettel,
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve
személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem
alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse
erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet
bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel
történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-,
illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal
information, for this purpose is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient, please inform the sender by reply
transmission and delete this message and any attachment from your system.
Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment,
forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the
business secret or personal information.

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Az Ön által igényelt országos közutak burkolatállapot adatait - az
Országos Közúti Adatbank (OKA) aktuális állománya alapján - az alábbi
táblázat tartalmazza. A kapott osztályzatok az érintett utak megyei
bontásban vett, hosszakkal súlyozott átlagát mutatják.

 

Hosszal súlyozott átlagos burkolatosztályzat
Útszám (1: jó, 2: megfelelő, 3: tűrhető, 4: nem megfelelő, 5: rossz)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
53 2,9 3,4 2,7 2,9 2,6 3 3,1
4601 4,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1 1,1
4608 4,9 4,9 4,1 4,3 4,6 1 1
4622 3,8 2,5 2,7 2,9 2,8 2,8 1,8
5106 3,8 4,3 3,8 3,9 3,8 1,6 1,4
5203 4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3
5214 4,9 4,8 4,1 4 3,8 3,8 3,7
5508 4,7 3,2 2,6 3,1 2,7 3 2,3
Békés Megyei Igazgatóság
4406 3,6 4,4 2,6 4,3 4,3 1,5 1,3
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
3708 5 5 4,5 4,1 3,8 2,6 2,6
Csongrád Megyei Igazgatóság
4301 4 2,3 1,6 1,5 1,9 1,9 1,9
4405 4,5 4 3,8 3,5 3,1 1,8 1
4521 3,5 3,8 2,6 2,7 3 3 3,2
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
1402 5 4,9 3,5 n.a. 2,1 2,1 2,1
8311 3,9 3,7 3,6 1,5 1,3 1,5 1,3
Nógrád Megyei Igazgatóság 
22 3,7 3,5 2,8 2,9 3 2,9 3
Tolna Megyei Igazgatóság
5111 5 4,5 4,4 4,5 1 1 1
5112 4,4 3,3 2,8 3,3 1,3 1,7 1,4
6232 4,4 4,3 3,5 3,9 1 1 1
6313 4,1 3,8 2,8 2,3 2 1,1 1,1
6317 3,6 3,8 3,2 3,7 3,5 1,7 1,7

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2024. évi burkolatállapot felvétel jelenleg
folyamatban van, amelynek eredménye a féléves OKA állományban lesz
elérhető.

 

Továbbá jelezzük, hogy az összesített országos közúthálózatra jellemző
útállapot adatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján a közérdekű
adatok, Országos Közúti Adatbank menüpont alatt elérhetőek. [1]Az állami
közúthálózatról – Magyar Közút Nonprofit Zrt. (kozut.hu)

 

Tájékoztatjuk, hogy bejelentéskezelő rendszerünk megváltozott. Kérjük erre
az e-mailre ne válaszoljon, a gyorsabb ügyintézés és válaszadás érdekében
további bejelentéseit, panaszait honlapunkon, az E-Ügyfélszolgálaton
([2]http://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/) keresztül teheti meg.

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [3]www.kozut.hu

Instagram: [4]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [5]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [6]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [7]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Segesvári Csaba, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.