Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a főváros, az Önök hatáskörébe tartozó azon utcáinak és egyéb közterületeinek listáját, ahol a hétvégi napokon a szemétgyűjtő edények ürítése nem történik meg.
Ha közterületi hulladékgyűjtő térképpel is rendelkeznek, melyen a hétvégén ürített, illetve ürítetlen szemetesek is jelölve vannak, kérem, azt is csatolja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 201610041049071526 számon érkeztettük.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges; a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Kékszám: 06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Web: www.fkf.hu

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 201610041049071526 számon érkeztettük.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges; a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Kékszám: 06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Web: www.fkf.hu

PR iroda, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a 2016. október 4-én Társaságunkhoz érkezett,
„Közérdekű adatigénylés – Ürítési adatok” tárgyú elektronikus levélre az
alábbi tájékoztatást adjuk:
FKF Nonprofit Zrt. az általa rendszeresített utcai hulladékgyűjtők
telepítését, illetve az edények ürítését, fertőtlenítését jogszabályi
kötelezettségek alapján, valamint a szakmai szükségszerűség és eseti
jelzések figyelembe vételével végzi.
Az edények hétvégi ürítése járatrendszerben szervezetten történik, az
ürítést végző szervezeti egységünk folyamatosan, így hétvégén is három
műszakban üzemel. Ennek során a járatleírásokban szereplő közterületeken
lévő, utcai hulladékgyűjtőink ürítését munkatársaink a műszakok összesen
24 órányi időtartama alatt legalább egyszer elvégzik.
Az említett leírások a hétvégeken is az edényürítési tevékenységünk
alapját képezik, azonban saját ellenőrzési tapasztalataink, valamint a
hozzánk aktuálisan eljutott ürítési igények alapján a tényleges
munkavégzés által érintett terület rendszerint bővülni szokott.
A hétvégi tevékenységünkkel kapcsolatosan arról rendelkezünk adattal, hogy
tervezetten és rendszeres jelleggel mely területeken végezzük a
közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését. Ezen területeken kívül
hétvégi időszakban rendszeres, szervezett ürítést nem végzünk.
Természetesen a hétvégén is ellátjuk a rendészeti (BRFK, TEK, FÖRI)
szervezetek által bejelentett és kért rendkívüli takarítási feladatokat,
melyet a kapacitások átcsoportosításával oldunk meg.
UTCAI HULLADÉKGYŰJTŐK RENDSZERES HÉTVÉGI ÜRÍTÉSÉNEK TERÜLETEI:
Az FKF Nonprofit Zrt. a heti pihenő és munkaszüneti napokon az alábbi
területeken, belül, a fő- és tömegközlekedési, valamint kiemelt
területeken végez ürítési feladatokat, 3 műszakos munkarend szerint.
Gyűjtési területek:
Budai körút és a Duna által határolt rész, beleértve a Vár területét is.
Nagykörút és a Duna között belvárosi területek.
Róbert Károly körút, Hungária körút, Könyves Kálmán körút és Nagykörút
által határolt részen a XIII. kerület, XIV. kerület, VI. kerület, VII.
kerület, VIII. kerület fő- és tömegközlekedési útvonalai. Kiemelten
kezelendő a Városliget és környékének területe.
Budai területen szombaton a II. és III. kerület felső rakparti területei,
vasárnap a II. kerület pasaréti területei is ürítésre kerülnek.
A belvárosi, valamint a belső budai területek ürítése délelőtt, illetve
délután is megtörténik.
Kivezető útvonalak közül:
- Üllői út - Határ útig,
- Szentendrei út - Pünkösd fürdőig,
- Budakeszi út - városhatárig,
tartó szakaszainak ellenőrzése, szükség szerinti ürítése kerül
végrehajtásra.
Közterületi hulladékgyűjtő térképpel Részvénytársaságunk nem rendelkezik.
Kérjük válaszunk szíves tudomásul vételét!
FKF Nonprofit Zrt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Küldő [FOI #7812 email]
email cím
Beérkezés 2016.10.04. 10:45:15
időpontja
Fogadó [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
email cím
Tárgy Közérdekű adat igénylés - Ürítési adatok
Törzs Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a főváros, az Önök hatáskörébe tartozó azon utcáinak és egyéb közterületeinek listáját, ahol a hétvégi napokon a szemétgyűjtő edények ürítése nem történik meg.
Ha közterületi hulladékgyűjtő térképpel is rendelkeznek, melyen a hétvégén ürített, illetve ürítetlen szemetesek is jelölve vannak, kérem, azt is csatolja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:

 

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel
környezetünkért!