Üres ingatlanok után fizetett költségek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban, hogy 2014. évben az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú üzleti célú ingatlanok fenntartása/működtetése során mekkora rezsiköltséget fizetett ki. Rezsiköltség alatt értem a közös költséget, a vízdíjat, a gázszolgáltatás díját, és az áramszolgáltatás díját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buella Zoltánné, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A 2015.08.06.-án emailben, az önkormányzati tulajdonú üzleti célú
ingatlanok fenntartása/működtetése kapcsán kért közérdekű
adatszolgáltatásra válaszolva, levelem mellé csatoltan megküldöm a nem
lakás célú helyiségek 2014. évi rezsi költségeinek főkönyvi számla
kartonját.

A főkönyvi számla kartonok alapján 2014. évben az alábbiak szerint
alakultak a nem lakáscélú helyiségek rezsi költségei:

Gázenergia: 6.815.967.- Ft
Távhő: 1.894.422.- Ft
Víz-csatorna: 298.050.- Ft
Villamosenergia: 1.403.452.- Ft
Közös költség: 62.581.918.- Ft

Üdvözlettel:
------------------------------------
Lehoczki Péterné osztályvezető nevében:

Buella Zoltánné

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Számviteli Osztály

Tel: 283-0574
Email: [email address]

Tisztelt Buella Zoltánné!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin