Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Konya Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Tanulmány írása céljából kutatást végzek a különböző uniós támogatások eredményességéről. Célom többek között az unós pályázatok hazai eredményességének felmérése, statisztikai, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elemzése, valamint az érintettekkel (pályázók, közreműködök, auditorok stb.) készített mélyinterjúk révén. A médiában értesültem arról, hogy a NAIH is kapott 80 000 000 Ft-ot informatikai infrastruktúra komplex fejlesztésére. Dr. Péterfalvi Attila elnök úr a projekt vonatkozásában azt nyilatkozta, hogy a megvalósult eredményt 99%-osra auditálták. Ebben a vonatkozásban terjesztem elő a következő adatigénylésemet:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:
- Kik vettek részt a projekt végrehajtásában (személyek vagy szervezetek)?
- Mi valósult meg a projekt keretében?
- Volt-e változás az eredetileg benyújtott pályázat és a megvalósult végeredmény között?
- Mely szervezet végezte a projekt auditálását?
- Milyen tapasztalata volt ennek a szervezetnek az uniós projektek auditálása terén?
- Megismerhető-e valahol az audit keretében készített vélemény?
- A szervezet részéről kik vettek részt az audit lebonyolításában (név és beosztás)?

Amennyiben ebben a vonatkozásban rendelkezésre állnak további adatok, azok szíves rendelkezésre bocsátását előre is köszönöm.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 9.

Üdvözlettel:

Konya Károly

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2 Melléklet

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Konya Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.