Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sárkány Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Újságírók kizárása nyilvános bírósági tárgyalásról

We're waiting for Sárkány Zsolt to read a recent response and update the status.

Tisztelt Kúria!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Készenléti Rendőrség 2021. május 3-án fizikailag megakadályozta, hogy a hetekkel korábban elintézett, érvényes sajtóregisztrációja ellenére Ruszin Zsolt adószakértő-szakújságíró belépjen a Kúria Markó utcai épületébe, annak érdekében, hogy tudósítást készíthessen egy magánszemély és a NAV közötti adóügyi vitával kapcsolatos per ítélethirdetéséről. A portál másik munkatársa, Szalay Dánielt, aki a Klubrádió kontra Médiatanács perre érkezett, ugyancsak kizárták. Kérem, tájékoztasson, hogy kinek az utasítására akadályozták meg a belépést az egyébként nyilvános tárgyalásokra, amelyen bármely állampolgár részt vehetett, egyben kérem ezen utasítás megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 4.

Üdvözlettel:

Sárkány Zsolt

Ordovics Mónika [Kúria],

2 Melléklet

Tisztelt Uram!

 

Csatoltan megküldöm Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
asszonylevelét és annak mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

Ordovics Mónika

tisztviselő

Kúria

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sárkány Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.