Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Varga Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Újságírók, ellenzéki politikusok megfigyelése, lehallgatása

We're waiting for dr. Varga Gábor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Varga Judit igazságügyi miniszter közel 500 esetben adott engedélyt 2021 április közepéig a titkosszolgálatok számára, hogy valakit a tudta nélkül, akár rejtett kamerával is megfigyeljenek, lehallgassanak, a lakását titokban átkutassák, vagy, hogy éppen a leveleit elolvassák. Ez alapján 2021-ben jóval aktívabbak voltak a titkosszolgálatok, mint 2020-ban, összességében pedig az a tendencia, hogy évről évre nő az ilyen miniszteri engedéllyel végzett titkos műveletek száma. Ez 2021-ben átlagban naponta csaknem öt titkos művelet jóváhagyását jelentetette. Évekkel ezelőtt kezdték el használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust, és a célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is – derítette ki a Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként. A kutatás során számos olyan közvetett bizonyítékot találtak, amelyek arra utalnak, hogy a titkos megfigyelések mögött magyar állami szervek állnak. Czeglédy Csaba ellenzéki politikus információi szerint is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat volt az üzembentartója annak a sötétkék színű Mazda 3 típusú gépkocsinak, amivel őt követték.

A Czeglédy ügyre, valamint a kémszoftver napokban kirobbant botrányára is tekintettel, kérem, küldjék meg elektronikus másolatban, hogy a miniszter asszony 2021-ben hány esetben adott engedélyt újságírók, ellenzéki politikusok megfigyelésre, lehallgatására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 19.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

                                                           

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Varga Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.