Újságíró kérdés: Egyedi támogatási kérelmek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Pest Megyei Önkormányzat részére a 2020. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott egyedi támogatási kérelmeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

kérem szíveskedjék adatigénylésemre az Infotv. szerinti 15 napos határidőn belül, szeptember 27-ig választ küldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Kohári Tibor, Pest Megye Önkormányzata

1 Attachment

 

 

Kohári Tibor

aljegyző

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel: 06-1-233-6812; Fax: 06-1-233-6890

Email:  [1][email address]

Web: [2]www.pestmegye.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.pestmegye.hu/

Tisztelt Kohári Tibor!
Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa