Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiszely Márta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Újlipótvárosi Mobilitási Terv szövegének nyilvánossá tétele a zrt. weboldalán

We're waiting for Kiszely Márta to read a recent response and update the status.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Újlipótvárosi Mobilitási Terv 2018-as szövegét, ahogy az a zrt. korábbi weboldalán a 2018. február 13-i hír csatományaként megjelent, egyben kérem a kérdéses dokumentumnak a zrt. weboldalán való ismételt megjelentetését

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 21.

Üdvözlettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

2023. november 21. napján küldött, az Újlipótvárosi Mobilitási Tervvel kapcsolatos közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adom.

Az Újlipótvárosi Mobilitási tervet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. márciusi ülésén fogadta el. Az előterjesztés itt megtekinthető:

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/k...

Az Újlipótvárosi Mobilitási terv az Önkormányzat programja, a www.bp13.hu oldalon a fentiek szerint elérhető az előterjesztés. A terv megújult, aktuális feladatokat tartalmazó programja honlapunkon is elérhető az alábbi linken a szövegbe ágyazva:

https://kozszolgaltato.bp13.hu/tevekenys...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése alapján a tájékoztatási kötelezettség a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiszely Márta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.