új szerződések XIII.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem nyilatkozzanak arról, hogy vannak -e Önöknél tanácsadók.
Amennyiben tanácsadókat önkormányzati munkatársként alkalmaznak, kérem nyilatkozzanak pontos feladataikról, munkaidejükről, munkabérükről.
Kérem szíveskedjenek megadni, milyen tanácsadói szerződéseket vannak érvényben, megnevezve ezen tanácsadókat és ezen szerződések létrejöttének az indokát. Kérem ezen tanácsadói szerződéseket küldjék el részemre.
Kérem küldjék el a kiválasztással kapcsolatos összes dokumentumot ( volt-e ajánlattételi felhívás, beadott pályázat, vállalási árak versenyeztetése ) és jelöljék meg, hogy miért ezekkel a tanácsadókkal szerződtek.

Kérem küldjék el részemre, hogy ezek a tanácsadók eddig milyen jellegű munkát végeztek az önkormányzat számára és ennek milyen írásos nyoma van?

Továbbá kérem, hogy nyilatkozzanak arról, hogy van-e Önöknél kabinetvezető, ha igen, mióta, havi hány órában tartó munkavégzésre, milyen munkabért kap?

Kérem továbbá, hogy a 2019.10.13.-a után kötött szerződéseket , értékhatártól függetlenül küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 7.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Rácz Zoltán!
2020. január 7-én elektronikusan érkezett közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy az Önkormányzat tanácsadókat nem
foglalkoztat, nincsenek tanácsadói szerződések, így 2019. október 13. után
kötött szerződéseket sem áll módomban megküldeni. Az Önkormányzat
kabinetvezetőt sem foglalkoztat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény szerinti jogszabályi kötelezettségemnek eleget
téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti
Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében
bejelentést tehet.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi tisztviselő
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel