Tisztelt Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 2019.10.01. óta milyen tanácsadói szerződéseket kötöttek, megnevezve ezen taácsadókat és ezen szerződések létrejöttének az indokát. Kérem ezen tanácsadói szerződéseket küldjék el részemre.
Kérem küldjék el a kiválasztással kapcsolatos összes dokumentumot ( volt-e ajánlattételi felhívás, beadott pályázat, vállalási árak versenyeztetése ) és jelöljék meg, hogy miért ezekkel a tanácsadókkal szerződtek.

Kérem küldjék el részemre, hogy ezek a tanácsadók eddig milyen jellegű munkát végeztek az önkormányzat számára és ennek milyen írásos nyoma van?

Továbbá kérem, hogy nyilatkozzanak arról, hogy van-e Önöknél kabinetvezető, ha igen, mióta, havi hány órában tartó munkavégzésre, milyen munkabért kap?

Kérem továbbá, hogy a 2019.10.13.-a után kötött szerződéseket , értékhatártól függetlenül küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 7.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

[Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] automatikus válasza / auto reply of [Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta. Továbbítjuk az ügyintézőnek, és határidőn belül reagálni fogunk.
(Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!)

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

A közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan megküldöm Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszony válaszlevelét

Tisztelettel:

Gergelyné Csurilla Erika
aljegyző

Tel.: +36 26 330 233/121 mellék
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Arról szeretnék érdeklődni, hogy tanácsadókat foglalkoztatnak-e, ha igen, nekik milyen fizetés vagy megbízási díj jár?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 22.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

[Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] automatikus válasza / auto reply of [Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta. Továbbítjuk az ügyintézőnek, és határidőn belül reagálni fogunk.
(Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!)

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

Csatoltan megküldöm a kért közérdekű adatszolgáltatást.

Tisztelettel:

Gergelyné Csurilla Erika
aljegyző

Tel.: +36 26 330 233/121 mellék
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése