Új Nemzedék weboldal támogatás

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Kálmán Mihály, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ujnemzedek.hu megvalósítására, fenntartására, és egyéb
költségeire vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 6.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

NFÜ - Régi Központi Cím,

Tisztelt Pályázó!

 

Értesítjük, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége
megváltozott. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer programjaival
kapcsolatos kérdéseiket a [1][email address] címen fogadja
ügyfélszolgálatunk. Megkeresése új mail címünkre továbbításra került.

 

Kérdését a honlapon történt regisztrációt és belépést követően az
E-ügyfélszolgálati felületen is felteheti az alábbi linkre kattintva:

 

[2]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

 

Üdvözlettel:

Új Széchenyi Terv Ügyfélszolgálat

Kék szám: 06-40/638-638

Elektronikus elérhetőség: [3]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

További információk: [4]http://palyazat.gov.hu

 

idézett részek megjelenítése

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Attachments

Tisztelt  Kálmán Mihály!

 

A Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához érkezett megkeresése tárgyában az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A pályázatok megvalósításával kapcsolatos szerződések kikérése közérdekű
adatigénylésnek minősül. Az ujnemzedek.hu kontaktpontok fejlesztése
TÁMOP-os pályázat megvalósítása keretében történt. Ezért kérjük, hogy a
mellékelt adatigénylő lapot szkennelve, vagy postai úton szíveskedjen
megküldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti
Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága részére.

E-mail: [1][email address]

Levél cím: 1134 Bp. Váci út 45., C. épület

 

Amennyiben a fentiektől eltérő, egyéb pályázat megvalósításával
kapcsolatos adatkéréssel fordul hozzánk, úgy kérjük, szíveskedjen jelezni
a kedvezményezett nevét, a pályázati konstrukció megnevezését, vagy a
projekt címét.

 

Köszönjük a megkeresést!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit Ügyfélszolgálatunk 06 40/638-638-as,
belföldről helyi tarifával hívható telefonszámán, valamint a
[2]http://palyazat.gov.hu honlapon történt regisztrációt és belépést
követően elérhető E-ügyfélszolgálat felületen is felteheti
munkatársainknak.

 

[3]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

 

Szíves figyelmébe ajánljuk új honlapunkat, valamint a Széchenyi 2020
Facebook-oldalát:

[4]http://www.szechenyi2020.hu/

[5]http://www.facebook.com/EgyuttFejlodunk

 

Kérjük, látogassa és kövesse figyelemmel oldalainkat, legyen hírvivője a
Széchenyi 2020 eredményeinek!

 

Üdvözlettel:

 

 

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Kék szám: 06-40/638-638
E-mail:
[6]Leírás: [7]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
cid:[email protected]
További információk:

[8]http://www.szechenyi2020.hu/

 

 

idézett részek megjelenítése