Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minisztérium által ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal 2014. január 1-jét követően kötött szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

kizárólag elektronikus úton kézbesítve
32585-1/2016/JISZOC

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylése kapcsán a mellékelt levélben tájékoztatjuk Önt a válaszadási határidő meghosszabbításáról.

Üdvözlettel:

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

kizárólag elektronikus úton kézbesítve
32585-1/2016/JISZOC

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma

idézett részek megjelenítése