Ügyvéd adatai, pere-eredményessége

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Magyar Ügyvédi Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
AZ IGENYELT ADATOK:

DR. TIBA ZSOLT ÜGYVÉD
Rövid előzmény:
Négy évig húzódott egy büntetőügyi tárgyalás egy bandával szemben, amiben terhelt lettem.
A nyomozati szakban hatalmaztam meg védőnek, amikor szóbeli ígéretet tett, hogy " mivel sima ügy, 30 napon belül felmentet, hiszen kétséget kizáró bizonyítékaim vannak, hogy fizikailag (is) kizárt a jelenlétem. Négy évig időre játszva (pénz) tartott végül a tárgyalás, amikor a teljesen igazolt lehetetlen részvételén ellenére közel 5 év börtönbüntetés felé vágtáztunk.

Ítélethozatal előtti napokban felmondtam neki, -más ugyved mondta a számára alig ismert ügy védő beszédét .
Az eredmény : pénzbüntetés.

Ezzel igazolt, hogy ügyvédi hanyagság, számla nelkuli díjazás, konzultációs lehetőségek
megtagadása, eredményezte a majdnem fatalis végeredményt. Az egzisztenciám, csaladom, életem ráment.
Fentiek okán felkenten a Magyar Ügyvédi Kamaránál és kártalanításra tartok igenyt.

Ezért van szükségek mindén kiadható adatra róla, ami ügyem szempontjából releváns.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 10.

Üdvözlettel:

Szauer Zsuzsanna

Magyar Ügyvédi Kamara

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_=C3=9Cgyv=C3=A9d_adatai=2C_pere-?=
=?UTF-8?Q?eredm=C3=A9nyess=C3=A9ge?=
Date: Tue, 23 Jul 2019 12:57:10 +0200
Message-ID: <[email protected]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_01F5_01D54156.24F66CA0"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQGh5GJxR88dPxHXE/OXN9XIxPtMfac+wYsw
Content-Language: hu

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_01F5_01D54156.24F66CA0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt Szauer Zsuzsanna, tisztelt Adatig=C3=A9nyl=C5=91!

Mell=C3=A9kelten k=C3=BCldj=C3=BCk dr. B=C3=A1n=C3=A1ti J=C3=A1nos =
eln=C3=B6k =C3=BAr v=C3=A1laszlevel=C3=A9t.=20

Tisztelettel:
=C3=93nodi Szilvia
Magyar =C3=9Cgyv=C3=A9di Kamara
Titk=C3=A1rs=C3=A1g

idézett részek megjelenítése