Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatások az FKI-nál

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérném szíveskedjenek megadni, hogy jelen adatigénylés napján az igazgatóságnál hány darab tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés volt érvényben, és összességében ebből havi szinten mekkora bevétel származik.

Az adatokat kérném olyan részletességgel, részbontással megadni (darabszám és bevétel tekintetében), hogy különválasztani azon szolgáltatási szerződéseket, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem. Ezen belül azon darabszámot is kérném megadni, melyeknél nulla forint a szolgáltatási díj.

Kérném megadni, hogy a 2014-es évben összességében az igazgatóságnál tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásból mekkora bevétele származott. Kérném ezt azt adatot bontani, hogy mennyi származott olyanból, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem.

Kérném nem összekeverni az adatokat a tűzátjelzés fogadásával, amely törvény alapján ingyenes, az adatigénylés a tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozik.

Kérném ezen kívül megadni, az igazgatóságnak hány olyan céggel van szerződése, melynél a technikai hátteret és az ügyfelekkel való szerződések kötését maga a cég végzi, de az ügyeleten, műveletirányítási központban elhelyezett külön számítógépet a tűzoltók figyelik, tehát a távfelügyeletet ők látják el. Kérném megadni, hogy ezen cégek ezért mennyit fizetnek az igazgatóságnak ezen a jogcímen, illetőleg ezen szerződött cégek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 31.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Dr. Cseh Zoltán, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!
 
 
Mellékelten megküldöm az Ön közérdekűadat-igényére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszát.
 
 
Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán