Tűzjelző-szerződés Mezőtúri Kórház

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- a katasztrófavédelemmel volt-e tűzjelző-szolgáltatásra kötött szerződésük az elmúlt 5 évben
- ha igen, mióta és meddig van/volt érvényben, és évente mekkora összeget fizetnek/fizettek a szolgáltatásért
- az intézményben volt-e tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt 5 évben
- ha igen, mely szervezet tartotta, és mi lett az eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 2019. július 31-én benyújtott közadatigénylésemre legkésőbb 2019. augusztus 15-ig válaszolnuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek betartani jogszabályi kötelezettségeiket, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Kelt: 2019. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Mezőtúri Kórház Titkárság, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Tisztelt Címzett!

A fenti tárgyban érkezett elektronikus levele alapján az alábbiakban válaszolok az ön által feltett kérdésekre:

- a katasztrófavédelemmel volt-e tűzjelző-szolgáltatásra kötött szerződésük az elmúlt 5 évben: Igen
- ha igen, mióta és meddig van/volt érvényben, és évente mekkora összeget fizetnek/fizettek a szolgáltatásért: 12 éve, jelenleg is érvényben van, 76.200.- Ft az egy évre eső díj.
- az intézményben volt-e tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt 5 évben: Igen
- ha igen, mely szervezet tartotta, és mi lett az eredménye: Katasztrófavédelem. Az ellenőrzés eredménye nem tartozik a közérdekű adatok körébe, így kiadni nem áll módomban.

Tisztelettel:

Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

idézett részek megjelenítése