Tűzjelző-szerződés Hetényi Géza Kórház

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- a katasztrófavédelemmel volt-e tűzjelző-szolgáltatásra kötött szerződésük az elmúlt 5 évben
- ha igen, mióta és meddig van/volt érvényben, és évente mekkora összeget fizetnek/fizettek a szolgáltatásért
- az intézményben volt-e tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt 5 évben
- ha igen, mely szervezet tartotta, és mi lett az eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 2019. július 31-én benyújtott közadatigénylésemre legkésőbb 2019. augusztus 15-ig válaszolnuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek betartani jogszabályi kötelezettségeiket, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Kelt: 2019. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

1 Attachment

Iktatószám: IG 2365-5/2019.

"kimittud.atlatszo.hu"

Erdélyi Katalin
részére

"Ez a küldemény csak elektronikus formában kerül továbbításra az Önök
részére, ezért kérjük, visszaigazolni szíveskedjenek!"

Főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

Iktatószám: IG 2365-10/2019.

[1][FOI #13141 email]

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozással a 2019. 07. 31-én érkezett e-mailjére, az abban feltett
kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

- A katasztrófavédelemmel volt-e tűzjelző-szolgáltatásra kötött szerződésük az elmúlt 5 évben?
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság és Intézetünk között a tűzjelző szolgáltatásra az elmúlt öt évben távfelügyeleti szolgáltatási szerződésünk volt és van is érvényben

- Ha igen, mióta és meddig van/volt érvényben, és évente mekkora összeget fizetnek/fizettek a szolgáltatásért?
Évente 597.120,- Ft + ÁFA díjat fizet Intézetünk a szolgáltatásért 2013. óta.

- Az intézményben volt-e tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt 5 évben?
Az elmúlt öt évben 5 alkalommal volt tűzvédelmi hatósági ellenőrzés Intézetünkben.

- Ha igen, mely szervezet tartotta, és mi lett az eredménye?
Az ellenőrzéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósága, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szolnoki kirendeltsége tartotta.
Az ellenőrzések által esetlegesen feltárt hiányosságok, amennyiben felmerültek minden esetben pótlásra illetve megszüntetésre kerültek Intézetünk részéről.

Tisztelettel:

Dr. Bene Ildikó
mb. főigazgató

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tűzjelző-szerződés
Hetényi Géza Kórház
Dátum: Wed, 31 Jul 2019 09:56:18 +0000
Feladó: Erdélyi Katalin [2]<[FOI #13141 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok adatgazdánál"
[3]<[Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok request email]>

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- a katasztrófavédelemmel volt-e tűzjelző-szolgáltatásra kötött szerződésük az elmúlt 5 évben
- ha igen, mióta és meddig van/volt érvényben, és évente mekkora összeget fizetnek/fizettek a szolgáltatásért
- az intézményben volt-e tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt 5 évben
- ha igen, mely szervezet tartotta, és mi lett az eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #13141 email]

Ha a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok nem a(z) [5][Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #13141 email]
2. mailto:[FOI #13141 email]
3. mailto:[Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok request email]
4. mailto:[FOI #13141 email]
5. mailto:[Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Dr. Bene Ildikó!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin