Tisztelt BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ágasegyháza, Apostag, Ballószög, Bugac, Bugacpusztaháza, Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Dunavecse, Felsőlajos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, Helvécia, Izsák, Jászkarajenő, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kocsér, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszállás, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Martfű, Nagyrév, Nyárlőrinc, Orgovány, Öcsöd, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Szelevény, Szentkirály, Tass, Tiszainoka, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug, Városföld településeken lévő tűzcsapok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 28.

Üdvözlettel:

Varga Bence

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, mellyel társaságunkhoz fordult. Vízminőségi
problémával vagy műszaki hibabejelentéssel kapcsolatos bejelentését
kérjük, hogy a napi 24 órában  rendelkezésre álló, ingyenesen hívható 
0680/200423 telefonszámon tegye meg. Munkatársunk azonnal felvilágosítást 
nyújt  a további intézkedésekről és tervezett beavatkozásokról.

Egyéb esetekben a bejelentés kivizsgálását követően, a lehető legrövidebb
időn belül válaszolunk megkeresésére.  Tájékoztatjuk, hogy a  válaszadási
határidő nem panaszos ügyek esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény előírásai alapján legfeljebb 30 nap.

A BÁCSVÍZ Zrt. Üzletszabályzatának 30.4 pontja alapján:

Írásbeli panasz esetén a víziközmű-szolgáltató a panasszal kapcsolatos
álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalja, és
megküldi a felhasználónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül.

A 15 napos válaszadási határidő, helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság
megkeresésének szükségessége esetén, 1 alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak
indokáról a felhasználó írásban, a válaszadási határidő letelte előtt,
tájékoztatót kap. Az érdemi válaszadási határidőbe nem számít bele a
megalapozottságot alátámasztó dokumentumok rendelkezésre bocsátásának,
továbbá a szükséges hatósági egyeztetések és a helyszíni kivizsgálások
időigénye valamint az ezekkel kapcsolatos időpontegyeztetés között eltelt
időszak.

Nem minősül reklamációnak, vagy panasznak:

• tájékoztatást kérő megkeresés,

• állásfoglalást kérő megkeresés,

• általános bejelentések a szolgáltatásról (pl. javaslatok, igények
jelzése stb.)

• tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése,

• méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás,
kamatjóváírás),

• más felhasználó szabálytalan vízvételezésére vagy csatornamű
használatára vonatkozó bejelentés,

• közterületi hibabejelentés,

• felhasználási hely, víziközmű-szolgáltató általi felkeresésére
vonatkozó időpont egyeztetések (pl. mérőcsere, mellékmérő plombálása),

• folyószámla egyenleg lekérdezése,

• számlamásolat, csekkpótlás kérése,

• locsolási kedvezmény igénylése,

• vízmérőállás bejelentése

• részszámlában szereplő mennyiség módosítási igénye,

• eseti egyedi számla kérése.

A korábbi, érdemben már megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú,
ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó
panasz, beadvány, valamint névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a
víziközmű-szolgáltató mellőzheti.

Tisztelettel:

BÁCSVÍZ Zrt.

Auto reply message sent with [1]MSH Exchange Autoresponder.

References

Visible links
1. http://www.mshsoftware.com/site/products...

Praksch László, BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Varga Bence  úr!
 
Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésben kért adatokat excel
tábában.
 
üdvözlettel:
 
Praksch László
 
informatikus,
adatvédelmi tisztviselő
 
[1][IMG]
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.bacsviz.hu/