Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a Magyar Ifjúsági Tanács vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára 2013 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, az ezekre vonatkozó szerződéseket. Kérem adják meg a 2014-es Tusványoson munkaidőben részt vett alkalmazottaik számát, utazásuk költségét valamint elszállásolásuk helyét és költségét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 31.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Mayer-Boros Krisztina, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Tisztel Sipos Úr!

Köszönjük megkeresését, melyre az alábbi választ adjuk.
A GYSEV Zrt. nem támogatta a Tusványos rendezvényt. A GYSEV CARGO Zrt. leányvállaltunk települt ki üzleti alapon és marketingcélokból.
A kitelepülés költségét a Romániában komoly üzleti pozíciókkal rendelkező GYSEV CARGO Zrt. viselte, marketingkeretének terhére.

Üdvözlettel:

Mayer-Boros Krisztina
Vezérigazgatói Iroda vezető

GYSEV Zrt. / Raaberbahn AG
Vezérigazgatói Iroda
Tel: 0036-99-577101
Fax: 0036-99-577108
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése