Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a Bálványos Intézet vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára 2010 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, illetve az ezekre vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 26.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Polgármester, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

A Hivatal közigazgatási szünete miatt - 2013. július 22 - augusztus 12. - levelét ügyeleti időszakban működtetett rendszerünk a mai napon, 2013. július 29-én 9:27-kor fogadta.

Adatigénylését dr. Szeles Gábor jegyző részére továbbítottuk.

Válaszuk érkezéséig kérem szíves türelmét.

Tisztelettel:

Dobos Sára
titkárságvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Iroda I. em. 1.

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Tel.: +36 1 276 76 60
Fax: +36 1 276 39 51
E-mail: [email address]
Honlap: www.csepel.hu
https://www.facebook.com/csepelXXI

idézett részek megjelenítése

Kernné dr. Kulcsár Dóra,

Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért, az Önkormányzat és a Kisebbségekért -
Pro Minoritate Alapítvánnyal kötött támogatási szerződések teljes
terjedelmükben megtalálhatók évenkénti bontásban a
[1]http://dokumentumtar.csepel.hu/?f=195 honlapon.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra

aljegyző

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

tel: 06(1)4276-282

e-mail: [email address]

 

References

Visible links
1. http://dokumentumtar.csepel.hu/?f=195

Tisztelt Kernné dr. Kulcsár Dóra!

Az ön által megadott linken látható 2013-as dokumentumokban nem található a Pro Minoritate Alapítványnak a 2013-as Bálványosi Szabadegyetem megrendezésére biztosított összeg, illetve az arra vonatkozó szerződés. Kérem tájékoztasson, hogy az utolsó frisítés óta nyújtottak-e támogatást az Alapítványnak.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Kernné dr. Kulcsár Dóra,

Tisztelt Kálmán Úr!

A hiányolt szerződés a 2013 évi szerződések között a 9. oldalon található. Felülről a negyedik szerződés a sorban.

Tisztelettel:

Kernné dr. Kulcsár Dóra
aljegyző
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
tel: 06(1)4276-282
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése