Tusványos szponzorációja

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a Bálványos Intézet vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára 2010 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, illetve az ezekre vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 26.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Ismételten felhívom figyelmüket, hogy Tusványos szponzorációjára vonatkozó adatigénylésemre augusztus 10.-ig kellett volna választ adniuk, de ezt augusztus 23-i felszólításom ellenére sem tették meg. Nyomatékosan kérem, hogy haladéktalanul tegyenek eleget jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüknek, ellenkező esetben a NAIH-hoz fordulok.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

1 Attachment

Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Mellékelten küldjük a Magyar Export-Import Bank Zrt-hez küldött
adatigényléséhez kapcsolódó információkat tartalmazó szerződést.

 

Üdvözlettel:

Eximbank Zrt.