Túlóra elrendelés nélküli kényszerített munkavégzés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél a munkáltatói jogkör gyakorlója kettős munkaidő-nyilvántartást vezetése jogszerű-e:
- a "hivatalos munkaidő nyilvántartásban" TILOS a meghatározott munkaidőtől eltérő (meghaladó) munkaidőt rögzíteni;
- a "másodlagos", nem publikált munkaidő-nyilvántartásban vezetni azt, hogy a kormánytisztviselők 16-18 órát dolgoznak naponta, illetve a pihenőidőben, hétvégén is folyamatosan rendelkezésre kell állniuk nem csak a vezető beosztású, hanem valamennyi alkalmazott "köz-rabszolga" vonatkozásában túlóra elrendelés és javadalmazás nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 16.

Üdvözlettel:

Kis Péter

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által benyújtott
közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

BAZMKH_Humánpolitikai_Főosztály,

1 Melléklet

 

 

Tisztelt Kis Péter!

 

Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott úr „tájékoztatás
közérdekű adatról” tárgyban írt BO/06/21-3/2015.számú levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gaál Gergely

főosztályvezető

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Humánpolitikai Főosztály

 

3525 Miskolc, Csizmadia köz 1.

idézett részek megjelenítése