Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Giro Zrt. 86,21%-os tulajdonrészének megszerzésével kapcsolatban keletkezett alábbi adatokat:
a) a tulajdonrész megszerzésére vonatkozó szerződést, valamint a Magyar Nemzeti Bank által a Giro Zrt.-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat érintő minden további szerződést vagy más megállapodást,
b) az a) pont szerinti szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat, az elkészült értékbecsléseket, megtérülési, kockázat- és hatáselemzéseket, valamint a döntések hatásaira vonatkozó más elemzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt dr. Bodoky Tamás!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a KiMitTud weboldalon keresztül eljuttatott közérdekű adat iránti igényében az alábbi dokumentumokat kérte megküldeni:

a) a tulajdonrész megszerzésére vonatkozó szerződés, valamint a Magyar Nemzeti Bank által a Giro Zrt.-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat érintő minden további szerződés vagy más megállapodás,
b) az a) pont szerinti szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztések, döntési javaslatok, az elkészült értékbecslések, megtérülési, kockázat- és hatáselemzések, valamint a döntések hatásaira vonatkozó más elemzések.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdése értelmében a döntés megalapozását szolgáló adatok tíz évig nem nyilvánosak. Mivel az igényelt szerződések egy több lépcsőben megvalósuló folyamat részeként kerültek megkötésre, a folyamat egészére figyelemmel döntést megalapozó adatoknak tekinthetők, ezért az adatigény teljesítése az MNB későbbi lehetőségeit hátrányosan befolyásolhatja.

Az Infotv. 27. § (6) bekezdése értelmében a szerződésekre vonatkozó döntéseket megalapozó előterjesztésekre, dokumentumokra vonatkozó adatigény teljesítése az MNB feladat-és hatáskörének külső befolyástól mentes ellátását, továbbá – mivel azok későbbi tranzakciókhoz is kapcsolódnak – a további döntések előkészítése során az MNB álláspontjának szabad kifejtését veszélyeztetnék.

Mindezekre tekintettel a szerződéseket és az azokat megalapozó dokumentumokat nem áll módunkban megküldeni.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése