Tudományos diákköri előadás nélkül köztársasági ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem azon hallgatóinak névsorát, akik 2011. szeptember 1. és 2016. szeptember 1. között nem tartottak tudományos diákköri előadást és köztársasági ösztöndíjat kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Keresztúri Andor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

82235-3/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Keresztúri Andor<[FOI #8069 email]> 2016.11.29.
6:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem azon hallgatóinak névsorát, akik 2011. szeptember 1. és
2016. szeptember 1. között nem tartottak tudományos diákköri előadást és
köztársasági ösztöndíjat kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Keresztúri Andor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8069 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Ezt láttátok már?

Hozzáfog az ösztöndíjreformhoz a HÖOK:
"A legjobban teljesítők számára adható köztársasági ösztöndíj esetében is 40 százalékost emelést szeretnének elérni, valamint további átalakításokkal 100 ezer forint körüli összegben kívánják meghatározni a támogatást. Akár csökkentenék az ösztöndíjban részesülők körét is, így a hallgatók krémje részesülne a jövőben a támogatásból. Ezzel is emelni kívánják az ösztöndíj rangját, illetve azt szeretnék, hogy a mindenkori köztársasági elnök személyesen adja át az elismeréseket egy díjátadó keretében. Fontos változás lenne, hogy az intézményi mintatanterv szerint haladókat jutalmaznák az ösztöndíjjal."
http://eduline.hu/felsooktatas/2016/4/1/...

Erős a gyanúm, hogy ha szűkítenék is a jogosultak körét, Vámosi azért belekerülne a "hallgatók krémjébe" akár többször is...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Én azt hittem, hogy a pofátlanságnak van határa.
De tévedtem.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Tévedni emberi dolog, és különben lehet hogy Vámosi így akarja ledolgozni a neki juttatott ösztöndíjakat, hogy azokat kiérdemelten tudhassa magáénak.

De erős a gyanúm, hogy a 340 000 Ft kevés volt neki, még akkor is ha ő háromszor kapta meg. Egymillió forint az sokkal nagyobb összeg, (vagy adott esetben hárommillió) ezért érdemes egy kicsit tárgyalgatni a minisztériummal.

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

A 82235-3/KSJIF/2016 iktatószámmal megküldött levelében a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt - a 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján - 15 nappal meghosszabbította.

Tájékoztatom, hogy a meghosszabbított határidő az előző (2016-os) év végén lejárt.
Kérem az adatok (tudományos diákköri előadás nélkül köztársasági ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók névsora) megküldését.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

>>> Közérdekű 2017. 01. 06. 13:20 >>>

                                                                                                                                                                              
Iktatószám: 90-3/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatszolgáltatást.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt főigazgató megbízásából,
 
Dr. Török Levente
mb. jogi igazgató

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A 90-3/2017. iktatószámmal megküldött levelükben a köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezésében, pontozásában és rangsorolásában részt vettek névsorát megkaptam.

Sajnos az adatszolgáltatás nem teljes, mert "az adott évfolyam DJB tagja" és a "kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága" szerepel a pályázat pontozásában közvetlenül részt vett hallgatók neve helyett.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a 2011-2015-ös évek tekintetében küldje meg számomra az adott évfolyam DJB tagjainak névsorát, továbbá a kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottságának azon tagjait, akik 2016-ban részt vettek a pályázatok véleményezésében, ellenőrzésében, és döntésre előkészítésében.

Örülnék, ha a tudományos diákköri előadás nélkül köztársasági ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók névsorát is minél hamarabb megküldenék.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Kedves Andor!

Mi ez az adatigénylés? Kit érdekel hogy ki kapott köztársasági ösztöndíjat TDK nélkül. Vagy újabban töriszakos is lettél és most levéltári munkát végzel a Csalamival a kiselődaásotokhoz a köztársasági ösztöndíj történetéről?

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 5844-3 /KSJIF/2017 5831-3/KSJIF/2017 5827-3/KSJIF/2017 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A közérdekű adatigénylése tárgyában - (tudományos diákköri előadás tartása
nélkül köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatóival kapcsolatos
adatigénylés,  valamint a -Tudományos Diákköri Tanács hallgatói és
közalkalmazotti tagjaira vonatkozó adatigénylés) tájékoztatom, hogy az
adatigénylés teljesítéséhez szükséges több évre visszanyúló adatgyűjtés
jelentős élőmunka-ráfordítással, valamint rendkívüli munkavégzés keretében
végezhető el. Az Infotv. 29.§ (3)-(4), bekezdése, valamint a 30/2016.
(X.30) Kormányrendelet értelmében a közérdekű  adatszolgáltatást kizárólag
költségtérítés ellenében tudjuk teljesíteni, melynek költsége az adatkérés
teljesítését végző szervezeti egység előzetes kalkulációja alapján a
következő:

* Tudományos diákköri előadás tartása nélkül köztársasági ösztöndíjban
részesült hallgatóival kapcsolatos adatigénylés 200 óra munkaidőn túli
elfoglaltságot vesz igénybe
* Tudományos Diákköri Tanács hallgatói és közalkalmazotti tagjaira
vonatkozó adatigénylés 220 óra munkaidőn túli elfoglaltságot vesz
igénybe

Egy munkaóra egyetemünknek járulékokkal együtt 2524 Ft költséget jelent.
 
Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében kérem nyilatkozni szíveskedjék
arról, hogy az adatigénylését továbbra is fenntartja-e.
 
Üdvözlettel,
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Keresztúri Andor<[1][FOI #8069 email]>
2016.11.29. 6:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem azon hallgatóinak névsorát, akik 2011. szeptember 1. és
2016. szeptember 1. között nem tartottak tudományos diákköri előadást és
köztársasági ösztöndíjat kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Keresztúri Andor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #8069 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [3][SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8069 email]
2. mailto:[FOI #8069 email]
3. mailto:[SE request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Na Andor, kezdhetsz spórolni. Vagy kérd ki a köztársasági ösztöndíjasok listáját, meg a listát a TDK-sokról, aztán készítsd el és töltsd fel ide a metszetet, szerintem nagyon sok embert érdekel. Szép társadalmi munka lenne a részedről.

Grósz Károly hozzászólt ()

"Egy munkaóra egyetemünknek járulékokkal együtt 2524 Ft költséget jelent. " EZ HA JÓL SZÁMOLOM NETTÓ 2044 Ft/óra! Ez kb. 360 000 Ft-os HAVI NETTÓ FIZETÉS A "KÖZ" SZOLGÁLATÁBAN!
Keresztúri Andor küldd nekem a pénzt Western Unionon keresztül inkább : Western Union Money Transfer Burkina Faso
Head Office: Sect 15 Avenue loudin.
Ouagadougou, Burkina Faso :D :D :D xdD

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tájékoztatom, hogy a Tudományos Diákköri Tanács hallgatói és közalkalmazotti tagjaira vonatkozó adatigénylést nem nyújtottam be. (Ezzel kapcsolatban forduljanak az ilyen irányú igénylést tudomásom szerint benyújtó Csalami Ádámhoz.)

Amennyiben az eredeti adatigénylésem teljesítéséhez több évre visszamenő adatgyűjtés válna szükségessé, és így ez az egyetem és dolgozói alapvető munkájának ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járna, úgy adatigénylésemet a következő módon pontosítom:

Kizárólag azon hallgatók névsorára tartok igényt, akik az egyetem Általános Orvostudományi Karán a 2014/2015-ös tanévben nyertek el köztársasági ösztöndíjat anélkül, hogy a pályázat benyújtásáig tudományos diákköri előadást tartottak volna

Tájékoztatom, hogy a 30/2016-os kormányrendelet a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szól.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az ön által hivatkozott törvényi rendelkezés szerinti kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tett eleget, így a költségtérítés kérésére nincs semmilyen jogalapja. Emlékeztetem, hogy "Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell." az Infotv. 29. § (4) bekezdése.

Kérem a pontosított adatigénylés várható teljesítési idejéről mihamarabb tájékoztasson.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Robin hozzászólt ()

Elkaplak Joker, te megátalkodott bűnöző, nem menekülsz, a törvény keze lesújt rád!!!

Batman hozzászólt ()

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Batman!
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Batman!
Batman, Batman, Batman!

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 5844-6 /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Pontosított adatigénylésével kapcsolatban az illetékes szervezeti egység,
a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács a következő tájékoztatást
adta:
 
"A köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatban a TDK Irodának mindösszesen a
hallgatók kérésére kiállított tdk igazolás kiállítása a feladata, amely
dokumentum tartalmazza a hallgató tdk aktivitásának helyét, idejét [1]ill.
időintervallumát, valamint a tdk munka eredményességét, ha van ilyen,
tehát a házi és országos tdk konferencián való részvételt és esetleges
helyezéseket."
 
Tájékoztatom, hogy az ÁOK 2014/2015-ös köztársasági ösztöndíj pályázati
felhívása szerint köztársasági ösztöndíjban azok a pályázók részesülhettek
akik legalább 4.25-ös kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot
értek el, "illetőleg tudományos diákkörben, illetve szakmai területen
kimagasló munkát végeztek".
 
Fentiek alapján az Ön által kért adattal nem rendelkezünk és nem is kell
nyilvántartanunk ilyen adatot.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Keresztúri Andor<[2][FOI #8069 email]>
2017.02.13. 11:27 >>>
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tájékoztatom, hogy a Tudományos Diákköri Tanács hallgatói és
közalkalmazotti tagjaira vonatkozó adatigénylést nem nyújtottam be.
(Ezzel kapcsolatban forduljanak az ilyen irányú igénylést tudomásom
szerint benyújtó Csalami Ádámhoz.)

Amennyiben az eredeti adatigénylésem teljesítéséhez több évre visszamenő
adatgyűjtés válna szükségessé, és így ez az egyetem és dolgozói alapvető
munkájának ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével járna, úgy adatigénylésemet a következő módon
pontosítom:

Kizárólag azon hallgatók névsorára tartok igényt, akik az egyetem
Általános Orvostudományi Karán a 2014/2015-ös tanévben nyertek el
köztársasági ösztöndíjat anélkül, hogy a pályázat benyújtásáig
tudományos diákköri előadást tartottak volna

Tájékoztatom, hogy a 30/2016-os kormányrendelet a Nemzetgazdasági
Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szól.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az ön által hivatkozott törvényi
rendelkezés szerinti kötelezettségének a megadott határidőn belül nem
tett eleget, így a költségtérítés kérésére nincs semmilyen jogalapja.
Emlékeztetem, hogy "Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű,
továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés
teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt
az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell." az
Infotv. 29. § (4) bekezdése.

Kérem a pontosított adatigénylés várható teljesítési idejéről mihamarabb
tájékoztasson.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

--------------------------------------------------------------------------

 

>>> Keresztúri Andor<[1][FOI #8069 email]>
2016.11.29. 6:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem azon hallgatóinak névsorát, akik 2011. szeptember 1.
és
2016. szeptember 1. között nem tartottak tudományos diákköri előadást és
köztársasági ösztöndíjat kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben
a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben
az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak
óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Keresztúri Andor

A(z) üzenetben nem található vírus.
Ellenőrizte: AVG - [4]www.avg.com
Verzió: 2016.0.7998 / Vírus adatbázis: 4756/14011 - Kiadás dátuma:
2017.02.24.

References

Visible links
1. http://ill.id/
2. mailto:[FOI #8069 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. http://www.avg.com/email-signature

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tudomásom szerint az olyan pályázatokat, amelyek elnyerése pénzjutalommal jár, évekig meg kell őrizni. Így tehát nézzék át szépen a benyújtott pályázati anyagokat (ÁOK 2012/2013-as tanév) és küldjék meg azon hallgatók listáját, akik az ott benyújtott dokumentumok szerint nem tartottak tudományos diákköri előadást.
Vagy nézzék meg azt az adatbázist, amely alapján a TDK iroda kiállítja a TDK igazolásokat. Ugye kb. húsz ember esetén elég ez egy húszperces munka lehet.

Váratlan tűzesetek, az iratmegsemmisítő gép indokolatlan használata, gépelési hibák, sajnálatos szerverhiba, vagy hálózati áramkimaradás elkerülése érdekében felhívom szíves figyelmét a 2012. év C. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontjára.

A mellettem ülő Csalami Ádám pedig azt üzeni, hogy a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése értelmében a köztársasági ösztöndíjra való felterjesztést az egyetem szenátusa végzi. Ugye érti, ha felmerül a csalás gyanúja, akkor ki(ke)t tesznek felelőssé ezért?

Nem szándékozunk botrányt csinálni, mind az egyetem, mind a listán feltehetően szereplő ember jobban jár, ha kiadják ezeket az adatokat. Ez esetben nem fogjuk tovább piszkálni az ügyet, bár az illető azért megérdemelné, hogy legalább egy fegyelmi bizottság kihallgassa.
Az, hogy valaki az egyetemen belül visszaél a hatalmával, és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint újraalakul a hallgatói önkormányzat, nos az az egyetem belügye. (Ezzel Csalami Ádám nem ért egyet, Kiss Hanga Klára igen.)

A tudomány (és a köztársasági ösztöndíj) lejáratását viszont nem tűrjük. És a fenntartó minisztérium valamint a köztársasági elnök urat is minden bizonnyal érdekli, hogy mihez adják ők a nevüket.

Továbbá: amennyiben az egyetemnek és a hallgatói önkormányzatnak az a célja, hogy országos figyelem középpontjába kerüljön, akkor közöljük: a lehető legjobb úton járnak e felé. Ehhez csak azt fűznénk hozzá, hogy nem szeretnénk, ha ilyen jellegű állítások jelennének meg a sajtóban: "a szabálytalanságokról értesítettük a szenátust, de ők nem reagáltak, és nincs tudomásunk arról, hogy kifogásolták volna ezeket a dolgokat".

Ameddig a hök nem válaszol a leveleinkre, az adatigénylésekre, vagy önök sem adják ki az érdemi információkat, mi sem unatkozunk: folyamatosan olvassuk az egyetemi SZMSZ-t, a hök alapszabályt, a jegyzőkönyveket, és az egyetem honlapját. Szabó János megkérdezte a NAIH-ot, hogy van-e vizsgálat. Furdal minket a kíváncsiság, hogy vajon Péterfi Attila levelére válaszolnak-e?

Jelzem, hogy egyeseknek (még nem nekünk) kezd elfogyni a türelmük.

Megtisztelő válaszára feltétlenül számítok.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 5844- 11 /KSJIF/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Adatigénylésével kapcsolatban az illetékes Kar, -Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar- a következő tájékoztatást adta:
 
A pályázati kiírás értelmében köztársasági ösztöndíjra azok a hallgatók
pályázhatnak akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két
félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának nem előfeltétele, hogy a
pályázók a pályázat benyújtásáig tartottak-e TDK előadást vagy sem, így
a Dékáni Hivatalnak erre vonatkozó nyilvántartása nincs.
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Közérdekű 2017.03.21. 10:44 >>>
 

>>> Keresztúri Andor<[FOI #8069 email]> 2017. 03. 06.
12:33 >>>
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tudomásom szerint az olyan pályázatokat, amelyek elnyerése pénzjutalommal
jár, évekig meg kell őrizni. Így tehát nézzék át szépen a benyújtott
pályázati anyagokat (ÁOK 2012/2013-as tanév) és küldjék meg azon hallgatók
listáját, akik az ott benyújtott dokumentumok szerint nem tartottak
tudományos diákköri előadást.
Vagy nézzék meg azt az adatbázist, amely alapján a TDK iroda kiállítja a
TDK igazolásokat. Ugye kb. húsz ember esetén elég  ez egy húszperces munka
lehet.

Váratlan tűzesetek, az iratmegsemmisítő gép indokolatlan használata,
gépelési hibák, sajnálatos szerverhiba, vagy hálózati áramkimaradás
elkerülése érdekében felhívom szíves figyelmét a 2012. év C. törvény 220.
§ (1) bekezdés b) pontjára.

A mellettem ülő Csalami Ádám pedig azt üzeni, hogy a 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése értelmében a köztársasági ösztöndíjra
való felterjesztést az egyetem szenátusa végzi. Ugye érti, ha felmerül a
csalás gyanúja, akkor ki(ke)t tesznek felelőssé ezért?

Nem szándékozunk botrányt csinálni, mind az egyetem, mind a listán
feltehetően szereplő ember jobban jár, ha kiadják ezeket az adatokat. Ez
esetben nem fogjuk tovább piszkálni az ügyet, bár az illető azért
megérdemelné, hogy legalább egy fegyelmi bizottság kihallgassa.
Az, hogy valaki az egyetemen belül visszaél a hatalmával, és a
jegyzőkönyvek tanúsága szerint újraalakul a hallgatói önkormányzat, nos az
az egyetem belügye. (Ezzel Csalami Ádám nem ért egyet, Kiss Hanga Klára
igen.)

A tudomány (és a köztársasági ösztöndíj) lejáratását viszont nem tűrjük.
És a fenntartó minisztérium valamint a köztársasági elnök urat is minden
bizonnyal érdekli, hogy mihez adják ők a nevüket.

Továbbá: amennyiben az egyetemnek és a hallgatói önkormányzatnak az a
célja, hogy országos figyelem középpontjába kerüljön, akkor közöljük: a
lehető legjobb úton járnak e felé. Ehhez csak azt fűznénk hozzá, hogy nem
szeretnénk, ha ilyen jellegű állítások jelennének meg a sajtóban: "a
szabálytalanságokról értesítettük a szenátust, de ők nem reagáltak, és
nincs tudomásunk arról, hogy kifogásolták volna ezeket a dolgokat".

Ameddig a hök nem válaszol a leveleinkre, az adatigénylésekre, vagy önök
sem adják ki az érdemi információkat, mi sem unatkozunk: folyamatosan
olvassuk az egyetemi SZMSZ-t, a hök alapszabályt, a jegyzőkönyveket, és az
egyetem honlapját. Szabó János megkérdezte a NAIH-ot, hogy van-e
vizsgálat. Furdal minket a kíváncsiság, hogy vajon Péterfi Attila levelére
válaszolnak-e?

Jelzem, hogy egyeseknek (még nem nekünk) kezd elfogyni a türelmük.

Megtisztelő válaszára feltétlenül számítok.

Üdvözlettel:  Keresztúri Andor

idézett részek megjelenítése

Mr. Joker hozzászólt ()

Andor, most aztán elfogyott a türelem. Szólj Csalaminak hogy hozzon neked nyugtatót.