Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel értesültem róla, hogy megalakult a NAIH Tudományos Tanácsadó Testülete. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni az alábbiakról:

1. A tagoknak a NAIH által juttatott és juttatni kívánt tiszteletdíj
2. A tagok végzettsége, tudományos fokozata
3. A tagok adatvédelmi tárgyú tudományos publikációjának listája az utóbbi három (3) évben, angol és magyar nyelven.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 1.

Üdvözlettel:

Csikós Attila

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Csikós Attila úr!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető

 

 

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm válaszukat, bár meg kell mondjam, az abban foglalt személyeskedést nem értem és azt sértőnek is találom.

Ugyanakkor nem kaptam meg a kért adatok egy részét, így a tagok adatvédelmi publikációit az utóbbi 3 évben. Mivel a NAIH közfeladatot ellátó szerv, és a Testület annak munkáját segíti, stratégiai irányát kijelöli, ezek az adatok közérdekűek. Nagyon furcsa lenne, ha éppen a nyilvánosságon őrködő szerv zárná el ezeket az adatokat.

Bár az adatkérést nem vagyok köteles magyarázni, de a sértett hangvételű levél miatt szeretném érthetővé tenni. Sokaktól hallottam, hogy a NAIH megalakulása, a korábbi adatvédelmisek kirúgása miatt szerintük komoly vagy minimális erkölcsi tartással rendelkező szakember nem vállal feladatot ennél a hivatalnál. Én ebben nem vagyok biztos, ezért szeretném látni, hogy a kinevezettek valóban adatvédelmi szakértők, vagy csak innen-onnan összeszedett, nem jegyzett emberek, mert más nem vállalta a NAIH-szakértést.

Köszönöm a tagságra vonatkozó ajánlatot, de szerintem ahhoz nem elég a tudásom. Ráadásul a fenti források szerint a NAIH kifejezetten rosszul néz ki az önéletrajzban.

Remélem, eloszlatják kételyeimet, és a törvényben meghatározott határidő alatt teljesítik adatigénylésemet.

Üdvözlettel:

Csikós Attila

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az igénylésre késik a válasz. Felhívom figyelmüket a Btk. 220. §-ára, amely a közérdekű adat eltitkolását büntetőjogi következményekkel fenyegeti.

Egyben kiegészítem igénylésemet. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a NAIH "tudományos" tanácsadó testületében helyet kapott Könyves Tóth Pál azonos-e azzal, aki aláírója az "Országos Nemzeti Bizottmány" felhívásának, amely szerint "Az Országos Nemzeti Bizottmány történelmi küldetése, hogy előkészítse és összehívja az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlést. A cél: helyreállítani az alkotmányos jogfolytonosságot és jogfejlődést." (Egyéb sületlenségek itt: http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/200...)

Üdvözlettel:

Csikós Attila

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Csikós Attila!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető