Tram-train jegyek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2022. november 7-e és az adatigénylésem napja között a Szeged-Hódmezővásárhely tramtrainre milyen típusú jegyeket adtak el, és azokból mennyit. Valamint mennyi bérletet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 2.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. február 2-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.02.02. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében
adatkezelő „az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között –
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

 

Társaságunk kizárólag a MÁV- START Zrt. kezelésében lévő adatok
vonatkozásában tekinthető az Infotv.3. § 9. pontja szerinti adatkezelő
szervnek.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022. november 7 – 2023. február 2.
időszakban eladott TramTrain díjtermékek darabszámait:

 

Jegyfajta Megnevezés Jegydarab
Bérlet TT "A-B"
kombinált
bérlet
MÁV-START 239
TT "A-B"
kombinált
tanuló
bérlet
MÁV-START 375
TT "A-B"
tanuló
zónabérlet 524
TT "A-B"
zónabérlet 717
TT "A-B-C"
kombinált
tanuló
zónabérlet
MÁV-START 555
TT "A-B-C"
kombinált
zónabérlet
MÁV-START 457
TT "A-B-C"
tanuló
zónabérlet 2 046
TT "A-B-C"
zónabérlet 1 981
TT "B-C"
tanuló
zónabérlet 49
TT "B-C"
zónabérlet 89
TT "C"
tanuló
zónabérlet 180
TT "C"
zónabérlet 54
Bérlet összes 7 266
Menetjegy TT "A-B"
33%-os
zónajegy
egyúti
normál 409
TT "A-B"
50%-os
zónajegy -
MÁV-START
üp. egyúti 90
TT "A-B"
50%-os
zónajegy
egyúti
normál 3 153
TT "A-B"
90%-os
zónajegy
egyúti
normál 689
TT "A-B"
teljesárú
zónajegy
egyúti
normál 5 227
TT "A-B-C"
33%-os
zónajegy
egyúti
normál 4 602
TT "A-B-C"
50%-os
zónajegy -
MÁV-START
üp. egyúti 673
TT "A-B-C"
50%-os
zónajegy
egyúti
normál 29 105
TT "A-B-C"
90%-os
zónajegy
egyúti
normál 6 287
TT "A-B-C"
Kajla
zónajegy
egyúti 162
TT "A-B-C"
kerékpár
zónajegy
egyúti 1 864
TT "A-B-C"
kutya
zónajegy
egyúti
normál 753
TT "A-B-C"
teljesárú
zónajegy
egyúti
normál 50 841
TT "B-C"
33%-os
zónajegy
egyúti
normál 169
TT "B-C"
50%-os
zónajegy -
MÁV-START
üp. egyúti 24
TT "B-C"
50%-os
zónajegy
egyúti
normál 1 158
TT "B-C"
90%-os
zónajegy
egyúti
normál 207
TT "B-C"
teljesárú
zónajegy
egyúti
normál 2 114
TT "C"
33%-os
zónajegy
egyúti
normál 472
TT "C"
50%-os
zónajegy -
MÁV-START
üp. egyúti 58
TT "C"
50%-os
zónajegy
egyúti
normál 2 048
TT "C"
90%-os
zónajegy
egyúti
normál 847
TT "C"
teljesárú
zónajegy
egyúti
normál 3 374
TT 24 órás
"A-B-C" +
Szeged
helyi
kombinált
napijegy
MÁV-START 91
TT 72 órás
"A-B-C" +
Szeged
helyi
kombinált
napijegy
MÁV-START 25
Menetjegy összes 114 442

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése