Trafipax gyakoriság / baleset gyakoriság

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

Az M60-as autópálya Budapest felé (bal pályatest) tartó szakaszán hány alkalommal (ha napon belüli esetleg többször akkor azt külön feltüntetve, illetve számolva) volt sebességmérés (trafipax) a 0 km-rel jelzett szakaszon a 100 km sebesség-korlátozó tábla utáni mintegy 300 méteren 2013. évben a mai napig, a 2012. évben és a 2011. évben.

Ugyanezen szakaszon ugyanezen időszakokban hány alkalommal történt bármiféle baleset?

Az M60-as autópálya Budapest felé (bal pályatest) tartó szakaszán hány alkalommal (ha napon belüli esetleg többször akkor azt külön feltüntetve, illetve számolva) volt sebességmérés (trafipax) a 0 km-rel jelzett szakaszon kívüli (!) a 100 km sebesség-korlátozó tábla előtti, Pécsig tartó teljes, azaz összes többi szakaszon, illetve a teljes egészet egy szakasznak véve a 2013. évben a mai napig, a 2012. évben és a 2011. évben.

Ugyanezen teljes - utolsó O km-rel jelzett 100 km-es sebességkorlátozó táblával érintett 300 méteres szakaszon kívüli - szakaszon ugyanezen időszakokban hány alkalommal történt bármiféle baleset?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 10.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Tamás Pék,

1 Attachment

Tisztelt Bálint Úr!

Mellékelten megküldöm az Ön által kért közérdekű adatszolgáltatással
kapcsolatos adatokat.

Tisztelettel:

Pék Tamás r. százados