Trafikmaffia

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a [email address] címre.

Tisztelt Németh Lászlóné!

Tervez-e az ön által vezetett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálatot indítani az ún. trafikmaffia ügyben?

Sajtóhírek alapján joggal feltételezhető, hogy a következő bűncselekmények valósulhattak meg a pályáztatás során:
1. Versenyt korlátozó megállapodás koncessziós eljárásban bűntette, illetve erre való felbujtás,
2. Befolyással való üzérkedés,
3. Vesztegetés,
4. Vesztegetés feljelentésének elmulasztása,
5. Hivatali visszaélés bűntette.

Bővebben itt: http://www.minimumplusz.hu/2013/05/10/a-...

Nem szeretném, hogy feleslegesen dolgozzanak, esetleg megerőltessék magukat, illetve véletlenül sem szeretnék visszaélésszerű adatigénylés gyanújába keveredni, ezért azzal is beérem, ha a megfelelő választ megjelöli:

IGEN / NEM

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 13.

Üdvözlettel:

Juhász Péter

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése