Tóth M. Gábor szerződése

Bogád Zoltán made this Közérdekűadat request to Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Tóth M. Gábor Ügyvédi Irodával kötött szerződést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 5.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönjük megkeresését, amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
(TFC-M-1.1.2-2020) pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklődik, kérjük,
további információért látogasson el a folyamatosan frissülő
[1]www.kisfaludyprogram.hu weboldalra.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Üdvözlettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

References

Visible links
1. http://www.kisfaludyprogram.hu/

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. november 5. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
alapján az igény beérkezését követő 45 napon belül tudunk eleget tenni,
mivel a határidőben történő teljesítés a Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a veszélyhelyzet miatt meghirdetett
pályázatok, illetve jogszabály alapján nyújtott támogatások
jogviszonyainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását
veszélyeztetné.

 

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

 

 

 

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

  1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

e-mail: [1][email address]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2021. november 5. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján a mai naptól számított 45 napon belül tudunk eleget tenni, mivel a határidőben történő teljesítés a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a veszélyhelyzet miatt meghirdetett pályázatok, illetve jogszabály alapján nyújtott támogatások jogviszonyainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását veszélyeztetné.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

idézett részek megjelenítése

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

2021. november 5-én kelt adatigénylésére vonatkozóan mellékelten küldjük a Tóth M. Gábor ügyvédi irodával kötött szerződést.

Tisztelettel:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

idézett részek megjelenítése