TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” kapcsán kötött szerződéseket, azok teljesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Dr. Látó Anita, Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

T cím!

 

A 2022.08.18-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva küldöm a
kért adatokat:

 

A közbeszerzéssel érintett szerződések az alábbi linkről érhetők el (ez
egy nyilvános adatbázis):

 

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...

 

 

Csatoltan pedig az egyéb megbízási szerződéseket mellékelem.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Látó Anita
Aljegyző
Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Address: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Tel: +36 78 601 302

 

Email: [1][email address]
Website: [2]http://kalocsa.hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amennyiben nem Ön az Üzenet címzettje, tilos azt másolnia, továbbítania,
közölnie vagy
bármely részét felhasználnia. Ha tévedésből kapta az Üzenetet,
szíveskedjen azt és minden
másolatát törölni és haladéktalanul értesíteni a küldőt.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kalocsa.hu/

Dr. Látó Anita, Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

T cím!

 

A 2022.08.18-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva küldöm a
kért adatokat:

 

A közbeszerzéssel érintett szerződések az alábbi linkről érhetők el (ez
egy nyilvános adatbázis):

 

[1]https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...

 

 

Csatoltan pedig az egyéb megbízási szerződéseket mellékelem.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Látó Anita
Aljegyző
Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Address: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Tel: +36 78 601 302

 

Email: [2][email address]
Website: [3]http://kalocsa.hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amennyiben nem Ön az Üzenet címzettje, tilos azt másolnia, továbbítania,
közölnie vagy
bármely részét felhasználnia. Ha tévedésből kapta az Üzenetet,
szíveskedjen azt és minden
másolatát törölni és haladéktalanul értesíteni a küldőt.

 

References

Visible links
1. https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...
2. mailto:[email address]
3. http://kalocsa.hu/

Dr. Látó Anita, Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

T cím!

 

A 2022.08.18-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva küldöm a
kért adatokat:

 

A közbeszerzéssel érintett szerződések az alábbi linkről érhetők el (ez
egy nyilvános adatbázis):

 

[1]https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...

 

 

Csatoltan pedig az egyéb megbízási szerződéseket mellékelem.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Látó Anita
Aljegyző
Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Address: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Tel: +36 78 601 302

 

Email: [2][email address]
Website: [3]http://kalocsa.hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amennyiben nem Ön az Üzenet címzettje, tilos azt másolnia, továbbítania,
közölnie vagy
bármely részét felhasználnia. Ha tévedésből kapta az Üzenetet,
szíveskedjen azt és minden
másolatát törölni és haladéktalanul értesíteni a küldőt.

 

References

Visible links
1. https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...
2. mailto:[email address]
3. http://kalocsa.hu/