TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00005 számú pályázat projekt tervének mellékletei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00005 számú "Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény épületének energetikai korszerűsítése (napelem telepítés)" pályázat megvalósíthatósági tanulmányának következő mellékleteit egy készülő esettanulmányhoz:
- Indikátor számítás melléklet
- Energetikai melléklet excel (pénzügyi mutató számítás munkalapok)
- Kormányrendelet alapján készített számítások a tanúsított épületre vonatkozóan
- Helyszínrajzot/vázrajzot, kapcsolódó fotódokumentációt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 13.

Üdvözlettel:

Kalló Dániel

Polh, Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

[Subject only] FW: Küldés: DOK_20210713145551, DOK_20210713145531, DOK_20210713145511, DOK_20210713145440, DOK_20210713145408, DOK_20210713145631

idézett részek megjelenítése