TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a "TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével " elnevezésű pályázat keretében
- a támogatásban részesítettek nevét;
-és az általuk elért pontszámokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 16.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/36074/2017- közérdekű adatigénylés

 

Bálint Tamás részére

[1][email address]

[2][email address]

[3][email address]

[4][FOI #10023 email]

[5][email address]

 

 

 

Tisztelt Bálint Tamás!

 

2017. november 16-án érkezett 5db közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[6][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/36074/2017 - közérdekű adatigénylés

 

 

Bálint Tamás részére

[1][email address]

[2][FOI #10023 email]

[3][email address]

[4][email address]

[5][email address]

 

Tisztelt Bálint Tamás Úr!

 

A 2017. november 16-án kelt közérdekű adatigényléseivel kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy a TOP-1.2.1-15 – Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusért, a TOP-1.1.3-15 – Helyi gazdaságfejlesztés, a
TOP-4.2.1-15 –Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, bővítése, a TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség
javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével, valamint a TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázatokkal kapcsolatban a
kért adatok a [6]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p...
linken érhetők el.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[7][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Sajnos az Önök által adott tájékoztatás nem felel meg a valóságnak. Az Önök által megadott honlapon kereshetőek ugyan a nyertesek, de a pontszámokról, a sorrendről semmiféle adat nincsen.

Ennek megfelelően az adatigénylést nem teljesítették, mivel a pontszámok nem megismerhetőek.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése