TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A "TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" elnevezésű pályázat keretében
-támogatottak nevét;
-és az általuk elért pontszámokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 18.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/36194/2017- közérdekű adatigénylés

 

 

Bálint Tamás részére

[1][email address]

[2][email address]

[3][email address]

[4][FOI #10033 email]

 

 

 

Tisztelt Bálint Tamás!

 

2017. november 18-án érkezett 4db közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[5][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/36194/2017 - közérdekű adatigénylés

 

 

Bálint Tamás részére

[1][email address]

[2][email address]

[3][email address]

[4][FOI #10033 email]

 

 

 

 

Tisztelt Bálint Tamás Úr!

 

A 2017. november 18-án kelt közérdekű adatigényléseivel kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy a TOP-2.1.2-15 – Zöldváros kialakítása, a TOP-2.1.3-15
– Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a TOP-3.1.1-15
– Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, valamint a TOP-1.1.1-15 –
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázatokkal kapcsolatban a kért
adatok a [5]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p... linken
érhetők el.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[6][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!
Sajnos az Önök által adott tájékoztatás nem felel meg a valóságnak. Az Önök által megadott honlapon kereshetőek ugyan a nyertesek, de a pontszámokról, a sorrendről semmiféle adat nincsen.

Ennek megfelelően az adatigénylást nem teljesítették, mivel a pontszámok nem megismerhetőek.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)!

Sajnos az Önök által adott tájékoztatás nem felel meg a valóságnak. Az Önök által megadott honlapon kereshetőek ugyan a nyertesek, de a pontszámokról, a sorrendről semmiféle adat nincsen.

Ennek megfelelően az adatigénylést nem teljesítették, mivel a pontszámok nem megismerhetőek.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás