Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

mekkora összegben szabtak ki bírságot tiltott közterületen történő dohányzás esetében a tilalmi jogszabály életbelépése óta összesen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 6.

Üdvözlettel:

Rábai Márk

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben az 201303071016015698 számú érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.
1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Kék szám:06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)

Laczkó Szilvia, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

 
Tisztelt Rábai Márk!
 
Hivatkozással az [1][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email] fogadó email címre 2013. március 6-án
beérkezett "Közérdekű adat igénylés - Tiltott dohányzási bírság" tárgyú
e-mail beadványára, szíves tájékoztatásul közlöm, hogy nem a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. illetékes  a kért közérdekű adatok közlésében.
Kérem, hogy igénylésével forduljon a Budapest Főváros
Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálatához (1054 Budapest,Vigyázó Ferenc
utca 2.) [2][email address]
 
Üdvözlettel:
 
 
 
 
 
 
Laczkó Szilvia
Osztályvezető
 
Kommunikációs, PR és társasági kapcsolatok osztálya

 

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

FENNTARTÓ ZRT.

BVK HOLDING ZRT. tagja

 

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.

PF: 1439 Budapest, Pf. 637

TEL: +36 40 353 353

FAX: +36 1 459 6860

MOBIL:  +36 30 760-9084

WEB: [3]www.fkf.hu

E-MAIL: LaczkoS[4]@fkf.hu

References

Visible links
1. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
2. mailto:[email address]
3. http://www.fkf.hu/
4. mailto:[email address]