Tiltakozások a tankerületben

Kiss László made this Közérdekűadat request to KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ.

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, a Klebelsberg Központ által ellenőrzött és jóváhagyott, hatályos szabályzata 16. § (5) alapján ha a kérelmezett adatot nem a TK kezeli, az adatközlő haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet
az illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk
erről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

0.) az
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor az illetékes szervekben: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk foglalkoztatott személy saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként, személyes adatok nélkül,
és hogy ezeket az adatokat a Tankerület nyilvántartja-e, kezeli-e, ismeri-e, elő tudja-e állítani.

A szabályzata fenti pontjába foglalt esetben kérem

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem haladékalan megküldéséről szóló
1.) értesítését,
2.) vagy azt a tényt, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemet illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-dk nem küldi meg,
továbbá igényelem a
3.) szabályzatában
a) adatközlőnek,
b) adatfelelősnek (szervezeti egység vezetője),
c) adatfeldolgozónak (akit a tankerületi igazgató jelöl ki a 6.§ (3) szerint),
d) a honlap üzemeltetőnek meghatározott
személy (jogi, természetes személy, vagy jogi személy egysége, annak természetes személy felelőse, vezetője, vagy képviselője) nevét,
ha azt a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri, kezeli.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Kiss László

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tankerületi Központ!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a válaszban hivatkozott törvény és kapcsolódó rendeletei vonatkozó előírásainak megfelelően, - azaz például részleteiben kimásolhatóan - elektronikusan közzétett

1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzatát, és

2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet és mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közzétevő!

Tudomásomra hozta, hogy a RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN történő megismerhetővé és terjeszthetővé tételt részemre megtagadja. Tisztelettel tájékoztatom, hogy a joggal való visszaélést törvény tiltja.

Kérem az elutasítás tényének és annak jogi alapjának, és közérthető, világos indokolásának a szíves közlését nem 15 nap múlva, mert az a határidő régen lejárt.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a törvényben meghatározott, a köznevelési intézményeket érintő SZTRÁJK vonatkozásában KÖZZÉTETT ÉS NEM KÖZZÉTETT minden INFORMÁCIÓT, ADATOT ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN a
2021 - 2023. év időszakra vonatkozóan az adatigénylés teljesítéséig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Üdvözlettel:

Kiss László

Brückner Melinda dr., KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi dokumentumot.

 

Üdvözlettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

dr. Brückner Melinda

főosztályvezető

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 202, +36 30 542 1254

E-mail: [1][email address]

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]