Testületi és bizottsági ülések nyílt részének a hozzászólások leiratát is tartalmazó jegyzőkönyvei és az ülésekről készült hangfelvételek

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. az Oktatási és Kulturális Bizottság 2022. február 2-i, február 14-i, március 28-i, április 26-i, május 23-i, június 20-i, szeptember 19-i, november 14-i, december 12-i, 2023. február 20-i nyílt üléseiről készült teljes, a hozzászólások leiratát is tartalmazó jegyzőkönyveket.

2. a Képviselő-testület 2023. február 23-i nyílt üléséről készült teljes, a hozzászólások leiratát is tartalmazó jegyzőkönyvet.

3. a SZMSZ szerint a fenti ülések nyílt részéről készült hangfelvételeket.

4. Kérek szíves információt arról, hogy a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyeinek a kormányhivatal részére való megküldését előíró jogszabályt a honlapon olvasható jegyzőkönyvi kivonatok megküldésével vagy a hozzászólások leiratát is tartalmazó jegyzőkönyvekkel teljesítik-e.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 6.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos!

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékeseknek. Válaszukig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel,

Varga Ágnes
kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: +36 1 224-5900

e-mail: [Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.hegyvidek.hu; www.hegyvidekkartya.hu ; www.hegylakomagazin.hu
www.facebook.com/Hegyvidek; https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigénylésemből visszavonom a hangfelvételekre vonatkozó kérdést (3. pont). A többi részt (1-2. és 4. pont) fenntartom.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos!

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet az előzőhöz hasonlóan továbbítottam az illetékeseknek. Válaszukig szíves türelmét kérem.
Üdvözlettel,

Varga Ágnes
kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: +36 1 224-5900

e-mail: [Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.hegyvidek.hu; www.hegyvidekkartya.hu ; www.hegylakomagazin.hu
www.facebook.com/Hegyvidek; https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan küldöm a
Képviselő-testület, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság
adatigénylésben szereplő nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyvek
szkennelt példányát.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányhivatal részére a csatolt jegyzőkönyvek
kerültek határidőben felterjesztésre.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/

Tisztelt XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönöm a kért információk megküldését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos