Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tordai Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Termőföldföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések hatósági jóváhagyása 2020-ban

We're waiting for Tordai Bence to read recent responses and update the status.

Tisztelt Heves Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2020. évben termőföldföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatban a Kormányhivatal által meghozott döntések számát, valamint – ezen belül –
a szerződéseket jóváhagyó és a jóváhagyást megtagadó döntések számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 25.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

HEV Titkárság, Heves Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

[1]cid:[email protected]
Tordai Bence úr
részére
kizárólag elektronikus úton küldve a
[2][FOI #17357 email] e-mail címre
Tisztelt Tordai Bence Úr!
Ezúton csatoltan küldöm a Heves Megyei Kormányhivatal tárgyban jelölt levelét.
Tisztelettel:

Demjén Krisztina
igazgatási referens
Heves Megyei Kormányhivatal
[3]Heves_logo-1c.jpg Kormánymegbízotti Kabinet
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefon: +36 (36) 521-500
E-mail: [4][email address]

References

Visible links
2. about:[FOI #17357 email]
4. mailto:[email address]

HEV Titkárság, Heves Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

[1]cid:[email protected]
Tordai Bence úr
részére
kizárólag elektronikus úton küldve a
[2][FOI #17357 email] e-mail címre
Tisztelt Tordai Bence Úr!
Ezúton csatoltan küldöm a Heves Megyei Kormányhivatal tárgyban jelölt levelét.
Üdvözlettel:

Heves Megyei Kormányhivatal
  3300  Eger, Kossuth L. u. 9.
  Telefon: +36 (36) 521-500
Fax: +36 (36) 521-525
E-mail: [3][email address]

References

Visible links
2. about:[FOI #17357 email]
3. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tordai Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.