Térítéses munkák 2012-2015Q2-ig

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. mellékletében lévő szolgáltatási körök alapján részletezve, 2012-től éves bontásban (az idei év esetében 2015. június 30-ig), hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (beleértve a szervezethez tartozó hivatásos tűzoltóságokat) mekkora bevétele származott térítéses munkákból.

Emellett kérném megküldeni a térítéses munkálatoknál jelenleg alkalmazott tarifát, teljes részletességgel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 25.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

FKI Titkárság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Cím!
 
Mellékelten megküldjük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
adatszolgáltatását a Kis-Guczi Péter álatal feltett adatigényre.
 
 
Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán, FKI Hivatal