Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.29. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Heltai Erzsébet, Iparművészeti Múzeum

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelten megküldjük az Iparművészeti Múzeum teremkölcsönzéseinek nyilvántartását 2007 szeptemberétől.
A 2006. január 1. és 2007 szeptembere közötti időszak teremkölcsönzéseiről nem rendelkezünk elektronikus nyilvántartással, így az erre az időszakra vonatkozó adatokat szükség esetén papír alapú irattárunkból tudjuk összeállítani. Mivel irattárunkat évenkénti bontásban, egyes ügyiratonként (partnerenként) elkülönítve vezettük erre az időszakra, ennek áttekintését egy hónapon belül tudjuk vállalni.

Cselovszki Zoltán mb. főigazgató úr nevében, üdvözlettel,

Heltai Erzsébet
titkárságvezető
Főigazgatói Titkárság
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel: +36 1 456 5190
Mob: +36 70 372 5095
Fax: +36 1 217 5838
[Iparművészeti Múzeum request email]
www.imm.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Heltai Erzsébet!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin