Tisztelt Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2004.01.01. és 2016.02.29. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gödöllői Királyi Kastély Titkárság, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Hölgyem!

Köszönettel megkaptuk adatigénylését. Az Ön által kért adatokat a hosszú
időintervallumra tekintettel igyekszünk összegyűjteni, illetve kérésének
jogalapját - miután mi gazdasági társaságként működünk és nem vagyunk
kizárólagos állami tulajdon - jogászainkkal vizsgáltatjuk.
Az érdemi válaszig szíves türelmüket kérjük!

Tisztelettel:

dr. Ujváry Tamás
igazgatóhelyettes
Gödöllői Királyi Kastély
2016.02.29. 20:26 keltezéssel, Erdélyi Katalin írta:

Tisztelt Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2004.01.01. és 2016.02.29. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #6271 email]

Ha a(z) Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. nem a(z) [2][Gödöllői Királyi Kastély request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Gödöllői Királyi Kastély K. N. Kft.
Titkárság
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.
Tel/Fax:+36 28 420 331
[5]www.kiralyikastely.hu

[6]Programok

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6271 email]
2. mailto:[Gödöllői Királyi Kastély request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
5. http://www.kiralyikastely.hu/
6. http://www.kiralyikastely.hu/tartalom.14...

Gödöllői Királyi Kastély Titkárság, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Hölgyem!

Tájékoztatom, hogy a kért adatok kiadására vonatkozóan a válaszadási
határidőt 60 nappal meghosszabbítjuk, mivel az adatérés teljesítése a
Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ezenkívül a kért adatok nem
állnak rendelkezésre teljes körűen adatbázisunkban, azok egy része már archívált.
Egyes szerződések esetében szükséges még a kiadhatóság vizsgálata.
A kérelmében leírt közérdekű adatok kiadását az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény 30§(2) bekezdése alapján, az adatkérő által kért formában,
e-mailben teljesítjük, a fentiekben leírtakra tekintettel.

Tisztelettel:

dr Ujváry Tamás
igazgatóhelyettes
Gödöllői Királyi Kastély

2016.02.29. 20:26 keltezéssel, Erdélyi Katalin írta:

Tisztelt Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2004.01.01. és 2016.02.29. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #6271 email]

Ha a(z) Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. nem a(z) [2][Gödöllői Királyi Kastély request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Gödöllői Királyi Kastély K. N. Kft.
Titkárság
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.
Tel/Fax:+36 28 420 331
[5]www.kiralyikastely.hu

[6]Programok

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6271 email]
2. mailto:[Gödöllői Királyi Kastély request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
5. http://www.kiralyikastely.hu/
6. http://www.kiralyikastely.hu/tartalom.14...

Tisztelt dr. Ujváry Tamás!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Ujváry Tamás, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Hölgyem!

Tárgyi adatkérésüket a mai nappal tudjuk teljesíteni a mellékelt táblázat
megküldésével, melynek kapcsán szeretném néhány információra és tényre
felhívni figyelmüket!

Adatkérésük teljesítése jelentős terhet rótt Társaságunkra. Ezen
tapasztalat alapján az adatkérések teljesítése vonatozásában
költségtérítést vezet be Társaságunk, melynek díjszabását honlapunkon, a
[1]www.kiralyikastely.hu felületen a következő napokban közzétesszük.

A Gödöllői Királyi Kastélyban összesen 18 terem bérelhető különböző
célokra. Nyilvántartásaink termekre bontottak, illetve megkülönböztetik a
kulturális (közhasznú), illetve vállalkozási célú rendezvényeket. Ennek
megfelelően a mellékelt táblázatban rendszeresen előfordul, hogy ugyanazon
időpontra ugyanaz a megrendelő több területnél is megjelenik. Ennek oka
tehát, hogy az adott rendezvény több termet is érintett.

Árképzésünk összetett. A rendezvény jellege (kulturális, vagy magán,
szórakoztató) és helyszíne mellett az árat számos tényező befolyásolja:
igénybe vett egyéb szolgáltatások mennyisége, résztvevők száma, a
rendezvény hosszúsága, alvállalkozói igények (például jelentős technikai
igény, vagy külső, idegen catering szolgáltató), a rendezvény időpontja
(hétvége-hétköznap, nappal-éjszaka, szezonalitás). Ezen szorzók
alkalmazása mellett a rendszeres megrendelőink, a kormányzati szervek,
illetve a tulajdonosi körünk, vagy az ahhoz köthető szervezetek különböző
mértékű kedvezményt kapnak, kaphatnak. Ahogy azonban a táblázatból is
látszik, még Társaságunk tulajdonosai is minden esetben bérleti díj
megfizetése mellett vették igénybe tereinket. Amennyiben a táblázat
részleges nyilvánosságra hozása mellett döntenek, tisztelettel kérjük,
hogy ezt az információt szíveskedjenek megjelentetni, hiszen e nélkül a
táblázat félrevezető lehet, későbbi értékesítési tevékenységünket jelentős
többlet idő ráfordítással nehezítheti.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket az Infotv. 26. § (2) bekezdésére:  „A
közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek.”

Szakértőink és jogászaink álláspontja alapján a nem közszereplő
magánszemélyek, illetve a nem közszereplőhöz köthető gazdasági társaságok
esetén megismerhetők az adatkérő számára ezen adatok, de azokat nem
használhatja fel. Figyelemmel kell lenni a célhoz kötöttség elvére itt is.
Az Alaptörvényből erdő nyilvánosság biztosítása itt az adatok megismerését
jelenti csak, de például a nyilvánosságra hozatalt, terjesztést már nem.
Ennek felelőssége az adatkérőt terheli.

Tisztelettel:

dr Ujváry Tamás
igazgatóhelyettes
Gödöllői Királyi Kastély

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Teremkölcsönzések GKK
Dátum: Mon, 29 Feb 2016 14:26:01 -0500
Feladó: Erdélyi Katalin [2]<[FOI #6271 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések Gödöllői Királyi Kastély adatgazdánál
[3]<[Gödöllői Királyi Kastély request email]>

Tisztelt Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2004.01.01. és 2016.02.29. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #6271 email]

Ha a(z) Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. nem a(z) [5][Gödöllői Királyi Kastély request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.kiralyikastely.hu/
2. mailto:[FOI #6271 email]
3. mailto:[Gödöllői Királyi Kastély request email]
4. mailto:[FOI #6271 email]
5. mailto:[Gödöllői Királyi Kastély request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about