Tér-Team Kft-vel a Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött szerződés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a Tér-Team Kft milyen eljárásban került kiválasztásra a Római-partra tervezett védművel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzésére. Kérem továbbá, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kft-vel a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 8.

Üdvözlettel:

Becker András

Dr. Medovárszki Éva, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Becker András Úr!

Közérdekű adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 29.§ (2)
bekezdése alapján  a válaszadást  15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel

dr.Medovárszki Éva

ált.vezérigazgató-helyettes

2017.03.09. 12:00 keltezéssel, [1][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] írta:

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tér-Team Kft-vel a
Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött szerződés
Dátum: Wed, 08 Mar 2017 17:02:14 +0000
Feladó: Becker András [2]<[FOI #8635 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. adatgazdánál" [3]<[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]>

 

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a Tér-Team Kft milyen eljárásban került kiválasztásra a Római-partra tervezett védművel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzésére. Kérem továbbá, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kft-vel a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. március  8.

 

Üdvözlettel:

 

Becker András

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #8635 email]

 

Ha a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nem a(z) [5][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
2. mailto:[FOI #8635 email]
3. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
4. mailto:[FOI #8635 email]
5. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Becker András!

 

2017. március 8-án elektronikus levélben érkezett a Tér-Team Kft-vel a
Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött szerződésre vonatkozó
tájékoztatást kérő levelére, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
(továbbiakban: FCSM Zrt.) az alábbi tájékoztatást adja:

Az FCSM Zrt., mint Megbízó - az európai uniós és nemzeti jogszabályokban
előírt, árvízvédelemre vonatkozó közfeladat ellátása és biztosítása
érdekében- a Csillaghegyi öblözet árvízvédelemi koncepciójának részbeni
megvalósítására a közbeszerzésekről szóló- a 2015. évi CXLIII. - törvény
előírásait betartva kötötte meg a szerződést.

A közérdekű adatszolgáltatás keretében elektronikus másolatban csatoltan
megküldjük a Tér-Team Kft-vel a feladat elvégzésére vonatkozó
szerződését.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

 

--

dr. Kalóczkai Rita

vezető jogtanácsos

Fővárosi

Csatornázási Művek Zrt.

Tel: 36-1- 459-1668

Mobil:+36-20-218-4990

E-mail: [1][email address]

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tér-Team
Kft-vel a Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött
szerződés
Dátum: Thu, 23 Mar 2017 19:23:59 +0100
Feladó: Dr. Medovárszki Éva [2]<[email address]>
Címzett: Becker András [3]<[FOI #8635 email]>

 

Tisztelt Becker András Úr!

Közérdekű adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 29.§ (2)
bekezdése alapján  a válaszadást  15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel

 

dr.Medovárszki Éva

ált.vezérigazgató-helyettes

 

2017.03.09. 12:00 keltezéssel, [4][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] írta:

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tér-Team Kft-vel
a Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött
szerződés
Dátum: Wed, 08 Mar 2017 17:02:14 +0000
Feladó: Becker András
[5]<[FOI #8635 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. adatgazdánál"
[6]<[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]>

 

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a Tér-Team Kft milyen eljárásban került kiválasztásra a Római-partra tervezett védművel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzésére. Kérem továbbá, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kft-vel a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [7]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. március  8.

 

Üdvözlettel:

 

Becker András

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[8][FOI #8635 email]

 

Ha a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nem a(z) [9][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra ([12]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

--

dr. Kalóczkai Rita

vezető jogtanácsos

Fővárosi

Csatornázási Művek Zrt.

Tel: 36-1- 459-1668

Mobil:+36-20-218-4990

E-mail: [13][email address]

--
dr. Kalóczkai Rita
vezető jogtanácsos
Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.
Tel: 36-1- 459-1668
Mobil:+36-20-218-4990
E-mail: [14][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #8635 email]
4. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
5. mailto:[FOI #8635 email]
6. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. mailto:[FOI #8635 email]
9. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
12. http://kimittud.atlatszo.hu/
13. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Kalóczkai Rita.!
Köszönettel megkaptam válaszát, engedjen meg két észrevételt:
- az Ön leveléből - bár hivatkozik a közbeszerzési törvényre - nem derül ki, hogy pontosan milyen jogszabályi előírás alapján és milyen eljárásban került a Tér-Team Kft. kiválasztásra
- a Szerződés Záró Rendelkezései is hangsúlyozzák, hogy a mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik - ezeket mégsem kaptam meg. Mindazonáltal szívesen eltekintek az összes melléklet megküldésétől, csak az 1. mellékletet (Műszaki leírás) szíveskedjen részemre megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 Melléklet

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Tisztelt Becker András!

 

Hivatkozva a 2017. április 11-én elektronikus úton érkezett levelében
foglaltakra az alábbi választ küldöm:

 

Tájékoztatom, hogy a közbeszerzési törvény pontos jogszabályi hivatkozását
a 2017. március 28-án

az Ön részére megküldött Tervezési Szerződés preambuluma tartalmazza.

 

Kérésének megfelelően a Tervezési Szerződés 1. mellékletét (Műszaki
leírás)

jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel: dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

 

dr. Kalóczkai Rita
vezető jogtanácsos
Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.
Tel: 36-1- 459-1668
Mobil:+36-20-218-4990

Tárgy: Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés
- Tér-Team Kft-vel a Római-parti védmű tervezése tárgyában kötött
szerződés
Dátum: Tue, 11 Apr 2017 07:39:12 +0000
Feladó: Becker András [4]<[FOI #8635 email]>
Címzett: Kalóczkai Rita dr. [5]<[email address]>

Tisztelt dr. Kalóczkai Rita.!
Köszönettel megkaptam válaszát, engedjen meg két észrevételt:
- az Ön leveléből - bár hivatkozik a közbeszerzési törvényre - nem derül ki, hogy pontosan milyen jogszabályi előírás alapján és milyen eljárásban került a Tér-Team Kft. kiválasztásra
- a Szerződés Záró Rendelkezései is hangsúlyozzák, hogy a mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik - ezeket mégsem kaptam meg. Mindazonáltal szívesen eltekintek az összes melléklet megküldésétől, csak az 1. mellékletet (Műszaki leírás) szíveskedjen részemre megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András