TEMPO30-as zónák kialakításával kapcsolatban

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022. február 3. napján kelt, „Tempo30-as zónák 2023. évben történő kialakításával kapcsolatos adatigénylés” tárgyú megkeresésemre a Jegyzői Iroda a következőt válaszolta:
„1. „Folytatódnak a TEMPO30-as zónák kialakítása a 2023. évben?”
2. A Tempo30-as zónák telepítésével kapcsolatban milyen formában fog az Önkormányzat egyeztetni a lakossággal?
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése még elfogadás előtt áll, a tervezet nem tartalmazza újabb Tempo30-as zónák kialakítását”

A 2023-as költségvetés 6. számú (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai) melléklete szerint 59.238.798 forint a 2023. évi tervezett előirányzat a Tempo 30 övezetek kialakítására.

Közérdekű adatigénylés:
1. Folytatódnak a TEMPO30-as zónák kialakítása a 2023. évben?
2. A Tempo30-as zónák telepítésével kapcsolatban milyen formában fog az Önkormányzat egyeztetni a lakossággal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 12.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

 

 

Tisztelt Uram!

 

A kért tájékoztatást mellékelten továbbítom.

 

dr. Vincze Anikó

Jegyző, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

[email address]

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

1751 Budapest, Postafiók 85.

idézett részek megjelenítése