Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022. február 3. napján kelt, „Tempo30-as zónák 2023. évben történő kialakításával kapcsolatos adatigénylés” tárgyú megkeresésemre a Jegyzői Iroda a következőt válaszolta:
„1. „Folytatódnak a TEMPO30-as zónák kialakítása a 2023. évben?”
2. A Tempo30-as zónák telepítésével kapcsolatban milyen formában fog az Önkormányzat egyeztetni a lakossággal?
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése még elfogadás előtt áll, a tervezet nem tartalmazza újabb Tempo30-as zónák kialakítását”

A 2023-as költségvetés 6. számú (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai) melléklete szerint 59.238.798 forint a 2023. évi tervezett előirányzat a Tempo 30 övezetek kialakítására.

Közérdekű adatigénylés:
1. Folytatódnak a TEMPO30-as zónák kialakítása a 2023. évben?
2. A Tempo30-as zónák telepítésével kapcsolatban milyen formában fog az Önkormányzat egyeztetni a lakossággal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 12.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

 

 

Tisztelt Uram!

 

A kért tájékoztatást mellékelten továbbítom.

 

dr. Vincze Anikó

Jegyző, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

[email address]

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

1751 Budapest, Postafiók 85.

idézett részek megjelenítése