Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hegyi Bernát, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes megbízási szerződést, a teljesítési igazolásokkal együtt 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig tartó időszakra vonatkozóan megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes 100 ezer forintot meghaladó beszerzési szerződést, a teljesítési igazolásokkal együtt 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig tartó időszakra vonatkozóan megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által üzemeltetett Duna-part Nyaralóházak működtetésével összefüggő összes bevétel tételes listáját 2021. október 1-től az adatigénylég napjáig megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által üzemeltetett Duna-part Nyaralóházak működtetésével kapcsolatos összes költség tételes listáját 2021. október 1-től az adatigénylég napjáig megküldeni szíveskedjenek

A Gödi Településellátó Szervezet által a kozigallas.gov.hu közalkalmazotti álláskeresési portálra feltöltött álláshelyek listáját 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig részünkre megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes kinevezési szerződést 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Garai Győző Attila, mint teljes állású közalkalmazott munkaidőkeretének, munkaidő nyilvántartásának, alap-, és pótszabadságainak számát azok felhasználását havonkénti lebontásban megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a teljesítési igazolásokat is küldjék meg.

Erdős Ágnes, mint teljes állású közalkalmazott munkaidőkeretének, munkaidő nyilvántartásának, alap-, és pótszabadságainak számát azok felhasználását havonkénti lebontásban megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a teljesítési igazolásokat is küldjék meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel:

Hegyi Bernát

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes megbízási szerződést, a teljesítési igazolásokkal együtt 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig tartó időszakra vonatkozóan megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes 100 ezer forintot meghaladó beszerzési szerződést, a teljesítési igazolásokkal együtt 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig tartó időszakra vonatkozóan megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által üzemeltetett Duna-part Nyaralóházak működtetésével összefüggő összes bevétel tételes listáját 2021. október 1-től az adatigénylég napjáig megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által üzemeltetett Duna-part Nyaralóházak működtetésével kapcsolatos összes költség tételes listáját 2021. október 1-től az adatigénylég napjáig megküldeni szíveskedjenek

A Gödi Településellátó Szervezet által a kozigallas.gov.hu közalkalmazotti álláskeresési portálra feltöltött álláshelyek listáját 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig részünkre megküldeni szíveskedjenek.

A Gödi Településellátó Szervezet által kötött összes kinevezési szerződést 2021. október 29-től az adatigénylés napjáig részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Garai Győző Attila, mint teljes állású közalkalmazott munkaidőkeretének, munkaidő nyilvántartásának, alap-, és pótszabadságainak számát azok felhasználását havonkénti lebontásban megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a teljesítési igazolásokat is küldjék meg.

Erdős Ágnes, mint teljes állású közalkalmazott munkaidőkeretének, munkaidő nyilvántartásának, alap-, és pótszabadságainak számát azok felhasználását havonkénti lebontásban megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a teljesítési igazolásokat is küldjék meg.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 2.

Üdvözlettel:

Hegyi Bernát

Polgármesteri Hivatal Göd Város,

1 Attachment

  • Attachment

    ADATSZOLG LTAT S zip.zip

    21.2M Download

Tisztelt Hegyi Bernát!

Mellékelve küldjük válaszunkat a 2022. október hó 17 napján érkezett, a
Gödi Településellátó Szervezetre vonatkozó adatigénylésére.

Tisztelettel:

 

dr. Kolláth Balázs

jogi előadó

 

Telefonszám: +36 27 530 064

E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hegyi Bernát, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.