Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Taxiállomások számának változása 2018-tól máig

We're waiting for Karátsonyi Balázs to read recent responses and update the status.

Karátsonyi Balázs

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hogy 2018. októberéhez képest pontosan hogyan alakult Budapesten a taxiállomások száma.
Ezeket minden létező és fellelhető módon kérem közölni. Pontosan mikor melyik miért szűnt meg? Ha pótolták máshol, akkor pontosan mikor és hol, mennyi férőhelyet?
Legyenek kedvesek összesíteni a fent említett 2018. októberi számokat és összehasonlítani a jelen állapotokkal.
Továbbá legyenek kedvesek arra is választ adni, hogy ha csökkenés következett be a hivatalos taxiállomások számában, akkor ez miért van és Önök mit tettek ennek a folyamatnak a megállítása érdekében? Ha nem tettek semmit, akkor miért nem.
Mit várhatnak a jövőben a budapesti taxisok, mikor tűnik el az utolsó helyük, ahonnan dolgozni lehet és pénzt lehet keresni, kenyérre valót a család számára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 18.

Üdvözlettel:

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202307190659-028913/2023 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

SZÁSZ Veronika Zsuzsanna (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Karátsonyi Balázs Úr!

Adatigénylésére hivatkozva, mellékelten megküldöm Társaságunk válaszlevelét, tárgyi ügyben.

Üdvözlettel,
Szász Veronika
asszisztens
Közlekedési Igazgatóság
Budapest Közút Zrt.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.