Távoltartás statisztika: hány esetben lépett fel az ügyész

dr. Oláh Péter Balázs made this Közérdekűadat request to Fővárosi Főügyészség

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fővárosi Főügyészség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

dr. Oláh Péter Balázs

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A kerületi bíróságonként bontva, hogy a 2021. évben a kerületi ügyész hány esetben és milyen okból lépett fel a kérelemre indult, megelőző távoltartási eljárásokban (hány értesítésből) - védendő a bántalmazottakat (jellemzően nőket). Amennyiben egy bíróságon egy esetben sem lépett fel, mi volt ennek az oka?
A korábbi adatigénylésre a válasz megérkezett, azonban sérült lehet a fájl, megnyithatatlan. Kérem az olahpb kukac gmail.com e-mail címre a választ elküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 17.

Üdvözlettel:

dr. Oláh Péter Balázs LL. M.,
doktorandusz

Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #21043 email] címről küldött "Közérdekűadat igénylés - Távoltartás statisztika: hány esetben lépett fel az ügyész" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2022.09.17. 11:08:55-kor megérkezett.

dr. Oláh Péter Balázs

Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Válaszukat köszönettel megkaptam, de abban nem tértek ki arra, hogy hány ügyben értesítették a budapesti bíróságok az ügyészséget, hogy távoltartási ügyben felléphetnek 2021-ben?

Köszönettel:

dr. Oláh Péter Balázs
doktorandusz

Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #21043 email] címről küldött "RE: Közérdekűadat igénylés - Távoltartás statisztika: hány esetben lépett fel az ügyész" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2022.10.05. 19:58:28-kor megérkezett.