Távmeghallgatások számára vonatkozó közérdekű adatigénylés

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

A Magyar Helsinki Bizottság kutatást készít a büntetőeljárások során alkalmazott telekommunikációs eszközök használatának gyakorlatáról. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy büntetés-végrehajtási intézetenként, intézményenként és összesen évenként 2021, 2022, 2023 során hány távmeghallgatási („VIAVIDEO”) fix végpontot létesítettek. Kérem, tüntessék fel a táblázatban az összes bv. intézetet és intézményt, azokat is, amelyeken jelenleg nem áll rendelkezésre távmeghallgatási fix végpont.

2. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a teljes büntetés-végrehajtási szervezetrendszer részére hány távmeghallgatás lebonyolítására alkalmas mobil végpont áll rendelkezésre.

3. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2021, 2022, 2023 során bv. intézetenként, intézményenként és összesen hány fogvatartott részvételével, hány ügyben, hány távmeghallgatást tartottak. Kérem, hogy a táblázatban a fentiek mellett tüntessék fel büntetés-végrehajtási intézetenként és intézményenként az éves átlagos fogvatartotti létszámot.

4. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2021, 2022, valamint 2023 során bv. intézetenként, intézményenként és összesen hány fogvatartottat, hány alkalommal kellett bíróságra vagy ügyészségre szállítani. Kérem, hogy a táblázatban a fentiek mellett tüntessék fel büntetés-végrehajtási intézetenként és intézményenként az éves átlagos fogvatartotti létszámot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton, lehetőség szerint Excel táblázatos mellékletként szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, ha a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt 2023. július 3.

Üdvözlettel:
Magyar Helsinki Bizottság