Társadalmi konzultációs kérdőív a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról eredményei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-... weboldalon meghírdetett

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ... Google Formsban levő

"Társadalmi konzultációs kérdőív a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról" avagy

"Kérdőív a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról" című (ma délben) lezárt kérdőív részletes számadatokkal ellátott és grafikusan vizualizált eredményeit

2) vonatkozó EU jogszabályt ami ezt előírta
3) ezen konzultációra vonatkozó kiadásokat (pl. marketing és PR tevékenységek)
4) a tervezett intézkedések az konzutáció eredményeinek függvényében

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 9.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

toma hozzászólt ()

Sajtó (ITM), Innovációs és Technológiai Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Szerb Tamás!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sajtó (ITM)!

a

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-...

címen nem található meg az általam megigényelt, önök által összegyűjtött kérdőívek:

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...

eredménye. Legyenek szívesek annak kiértékelését (magyarul az összegyűjtött válaszolat) rendelkezésemre bocsájtani.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Sajtó (ITM), Innovációs és Technológiai Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Szerb Tamás!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

toma hozzászólt ()

toma hozzászólt ()

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-...

oldalon "itt" link, ahol "Klíma - és energiastratégiai dokumentumok" a https://www.kormany.hu/download/b/40/c10... oldalon.