Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017 évre vonatkozólag

(1) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt találkozók listáját, a résztvevők nevét és funkcióját, a találkozók napirendi pontjait.

(2) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt levélváltások másolatait. Ennek hiányában ezen levelek tárgyát, időpontjait valamit feladóit és címzettjeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 29.

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

Lévay Ákos úr részére

[1][FOI #10333 email]

 

Tisztelt Lévay Ákos Úr!

 

A 2018. január 29-i ismételt megkeresésére válaszolva jelezzük, hogy a
korábbi adatigénylésére 2018. január 29-én megküldött tájékoztatásunkban
foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

A segítségüket kérem annak értelmezéséhez, hogy hogyan lehet az, hogy az adott kérdésben Önök nem adatgazdák. Vagyis abban, hogy milyen tárgyalásaik voltak Pilisborosjenő Önkormányzatával 2017 év során.

Ha nem Önök, akkor kik az adatgazdák ebben a kérdésben?

Válaszukat, segítségüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Ismét a segítségüket kérem annak értelmezéséhez, hogy hogyan lehet az, hogy az adott kérdésben Önök nem adatgazdák. Vagyis abban, hogy milyen tárgyalásaik voltak Pilisborosjenő Önkormányzatával 2017 év során.

Ha nem Önök, akkor kik az adatgazdák ebben a kérdésben?

Válaszukat, segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel:

Lévay Ákos