Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a tankönyvkiadáshoz kapcsolódó bevételekre és ráfordításokra vonatkozó pénzügyi adatokat és az ehhez kapcsolódó teljesítménymutatókat éves és tanév szerinti bontásban iskolai szintenként (1-4; 5-8; 9-12 évfolyamok).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 31.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Kaposi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Romhányi Balázs!

Csatoltan küldöm dr. Kaposi József főigazgató úr levelét, melyben - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésben szereplő lehetőséggel élve - az adatszolgáltatásra nyitva álló határidőt 15 nappal való meghosszabbításáról tájékoztatja Önt.
A kért adatok összegyűjtése még folyamatban van, amint lehet, továbbítani fogjuk. Addig is a türelmét kérjük.

Tisztelettel:
________________________
Korpics Zsolt
programkoordinátor

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Főigazgatói Titkárság
Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / I. em. 147.
Mobil: +36 30 755 3183
E-mail: [email address]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése

Korpics Zsolt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Romhányi Balázs!

Levelemhez csatolva küldöm dr. Kaposi József főigazgató úr lenti, adatigényléssel kapcsolatos levelére írt hivatalos válaszát!

Üdvözlettel:
________________________
Korpics Zsolt
programkoordinátor

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Főigazgatói Titkárság
Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / I. em. 147.
Mobil: +36 30 755 3183
E-mail: [email address]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése